Gnosis öden

Gnosis öden

Gnosis öden 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mycket kära vänner: â

Jag närmar mig er genom detta budskap där jag transkriberar några ord som vår Avatar, V.M. Samael Aun Weor till vår tacksamhet uttalat beträffande…

…GNOSIS ÖDEN

Tillåt mig, först av allt, säga till er att detta är en intervju som gjordes med vår Guru och vilken finns bevarad i volym 3 av det värdefulla verk som vi har givit titeln DET FEMTE EVANGELIET. I denna intervju, besvarar V.M. Samael några frågor som en lärjunge ställde till honom. Här är den:

«Mästare: Det är, följaktligen, inte möjligt att någon blir räddad Mitt i lågorna.  Man kommer att bli tvungen att hämta det utvalda folket mitt i lågorna, och hämtas en lång tid innan naturkatastrofen. Men trots allt, kan jag säga, att man redan håller på att hämta härifrån, från Jorden, utvalda personer. Det finns fall beträffande personer som försvinner över en natt; man vet inte vad de gjorde, och det är så att de redan har tagits, transporterats till andra planeter. Detta håller på att inträffa runt hela Jorden.

Lärjunge: Vördnadsvärda Mästare, när det gäller dessa personer som försvinner över en natt, såväl i flygplan som i båtar, etc., skulle vi vilja veta: har dessa utvalda varit invigda personer? Även då de kanske har arbetat med Maithuna, har de ändå hämtats från planeten. Vad kan ni förklara för oss angående detta?

Mästare: Några av dessa är följaktligen Invigda; andra, även om de ännu inte är Invigda är de åtminstone utvalda personer, folk som inger hopp, utvalt utsäde. Vad som intresserar det Vita Brödraskapet är att folk inte är ondskefulla, att det verkligen är ett utvalt utsäde, som tjänar till att korsas; korsas -jag upprepar- att de kan verifieras i andra världar, med folk från andra världar. 

Därmed kommer folk som tillhör den framtida Sjätte Rasen, den som kommer att utgöra det Himmelska Jerusalem, onekligen, att korsas med invånare från andra världar. Det kommer att vara en mänsklighet av ett högre slag, eller hur?

Lärjunge: Ska vi då anta att det inom den Gnostiska Rörelsen finns många personer som kanske har gjort sig av med sin inre ondska, och varje gnostiker strävar, följaktligen efter att bli en av dessa utvalda. I det fallet skulle dessa personer som inte lyckas eliminera denna aspekt även elimineras i detta urval?

Mästare: Utom all fråga, de som i själva verket, på ett uppriktigt sätt, inte går på Kniveggens Stig, kan bli eliminerade i detta urval.

Men om de håller på att arbeta med uppriktighet, på ett ärligt sätt, då kommer de inte att elimineras. För när man håller på att arbeta, arbetar man, och då tar man detta i beaktande och man kan bli utvald – den som håller på att arbeta.

Lärjunge: Mästare, ni hade sagt till oss för några månader sedan att det kommer en stund när ni kommer att bli mer aktiv i den Kristna Gnostiska Universella Rörelsen och att ni kommer att vara överallt, att ni kommer att färdas till världar, till planeter, hämta bevis från andra platser och presentera dessa för vetenskapsmännen.

Några bröder frågar oss: «När kommer vi att se Mästaren?», även om vi har sagt till dem att de kan åkalla honom i det astrala och alltid se honom när de blir medvetna i det astrala. Men att ni kommer att visa er personligen överallt och vara mer aktiv.

Mästare: Det finns, onekligen, mina kära bröder, en Stor Lag av högre slag som förbjuder mig att lämna Mexiko. Jag är tvungen att leva här under hela mitt liv. Men vi håller i alla fall på med att arbeta intensivt för mänskligheten. Sedan långt tillbaka håller jag på med att utveckla en intensiv aktivitet, och ett bevis på detta är alla böcker som vi har skrivit och även den gigantiska Internationella Gnostiska Rörelsen.

Vad som händer är att jag genomför ett arbete av högre slag, eftersom vi håller på att förmedla ett budskap, och detta är indelat i tre delar. Den första kan vi betrakta som förskola: det är böcker med vilka vi börjar kampanjen, kampen. Den andra är en högre Undervisning som finns bevarade i Julbudskapen från varje år. Den tredje har inte skrivits ännu, den kommer mycket senare.

Vi kommer då att få överlämna något extraordinärt till mänskligheten. Jag befinner mig redan i personlig kontakt med en grupp intergalaktiska resenärer. Uppenbarligen kommer jag att gå in i denna grupp och vi bör hämta vissa instruktioner till den jordiska mänskligheten, mycket intressanta fakta beträffande deras kulturer, beträffande deras civilisationer, etc. Och, dessutom -och detta är det mest intressanta-, bevis, mineral-, växtelement och till och med levande organismer kommer att placeras på vetenskapsmännens bord.

Detta har ett syfte och en avsikt, för man gör inget bara så där, allt detta har en avsikt. Vilken? Att få dessa humanoiders mentalitet att inrikta sig på kosmos, mot oändligheten, för att attrahera strålningen från andra världar till Jorden för att impregnera denna planet för att på ett effektivt sätt hjälpa den genom dessa impregneringar.»

Tillåt mig nu lämna några fraser som inbjuder er till reflektion:

«Det finns ingen stor människa utan omständigheternas piedestal ».
Fredrik den Store

«En bra idag är mer värt än två imorgon ».
Franklin

«Dessvärre, opinionen har mer styrka än sanningen ».
Estobeo

«Normen och måttet på våra handlingar är våra opinioner  ».
Epiktetos

OMNIUM CONSENSU.
─‘Con el consentimiento de todos’─.
KWEN KHAN KHU