Pia Desideria, Själen, bunden vid ett ok

Själen, bunden vid ett ok, får kvarnstenen eller oljepressen att röra sig.

Själen, bunden vid ett ok, får kvarnstenen eller oljepressen att röra sig. 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Jag fattar pennan för att vända mig till er och vid detta tillfälle, för att tala till er om två gravyrer -liknande- och vilka har sitt ursprung i boken Pia Desideria. I båda fallen handlar det om: Själen, bunden vid ett ok, får kvarnstenen eller oljepressen att röra sig.

Glycon, Constanta

Glykon

Glykon 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Jag vill, vid detta tillfälle, visa er en mycket gammal skulptur som svarar mot namnet Glykon.

La infancia - Alba

Barndomen

Barndomen 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

BARNDOMEN – GRYNINGEN. Denna gravyr förverkligades av en konstnär kallad Hieronymus Wierix, som levde i Amberes ─Belgien ─ mellan åren 1553 och 1619.

Ankomsten av en Avatar

Ankomsten av en Avatar

Ankomsten av en Avatar 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

En Avatar är en gudomlig Ande som sänts av de Solära Hierarkierna, för att hjälpa det mänskliga släktet att finna skapelsens syfte, dess ursprung och vilken kurs som denna mänskliga massa ska ta när den väl avslutat sin vistelse i detta svåra scenario som vi kallar existensen.

Uppenbarelser av Gud Moder

Varför tycker Gud Moder om att visa sig för mänskligheten i alla århundraden och på alla platser?

Varför tycker Gud Moder om att visa sig för mänskligheten i alla århundraden och på alla platser? 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Vi börjar med att säga att det som vi kallar Gud Moder eller det Eviga gudomliga Feminina är en fördubbling av Theomegalogos som vi, tack vare Gnosis kan lyckas inse och förstå när vi studerar det så kallade Sefirotträdet i Kabbala.

Vilka saker innefattar Kraftens Stråle?

Vilka saker innefattar Kraftens Stråle?

Vilka saker innefattar Kraftens Stråle? 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Det gläder mig att komma till er för att försöka deschiffrera vad detta som vi kallar KRAFTENS STRÅLE betyder för oss, vi som älskar Gnosis.

Förklaring beträffande de esoteriska begränsningarna i fallet av att vara kvinna

Förklaring beträffande de esoteriska begränsningarna i fallet av att vara kvinna

Förklaring beträffande de esoteriska begränsningarna i fallet av att vara kvinna 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Många gånger har många kvinnor frågat sig själva beträffande varför kvinnan inte är kapabel att genomföra det Stora Verket på ett fullständigt sätt. Här har vi ett svar från vår Avatar när man, från elevernas sida, frågade honom beträffande detta ämne…

Fulasnitamniano principen och Itoklanotz principen

Fulasnitamniano principen och Itoklanotz principen

Fulasnitamniano principen och Itoklanotz principen 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Det är termer som ni bör känna till, eftersom det är två lagar, två principer: Fulasnitamniano principen och Itoklanotz principen

Rekommendationer för den gnostiska aspiranten

Rekommendationer

Rekommendationer 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Rekommendationer för den gnostiska aspiranten:
När du känner dig utmattad: Använd dig av meditationen.
När onda farhågor kommer över dig: Kom ihåg Besvärjelserna.

Varför tillhör Gnosis hermetiken?

Varför tillhör våra läror hermetiken?

Varför tillhör våra läror hermetiken? 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Allt sedan dess början, har den invigande traditionen kallat den väg som Adepterna har  ritat upp för att hjälpa själarna att återvända till Ljusets Rike, för den Hermetiska Vägen eller den Hermetiska Stigen.