Stilla Veckans heliga mysterium - V.M. Kwen Khan Khu

Stilla Veckans heliga mysterium

Stilla Veckans heliga mysterium 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Vänner: Jag skriver er några korta rader för att få oss att närma oss förståelsen av: PÅSKVECKANS HELIGA MYSTERIUM Inom den ursprungliga Kristendomen, och ännu…

read more
Alliansen med Mars - V.M. Kwen Khan Khu

Alliansen med Mars

Alliansen med Mars 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Kära vänner: Det gläder mig att förmedla denna artikel till er, som på sin tid, publicerades av TIDSKRIFTEN ABRAXAS- ett organ för spridning av Gnosis…

read more
Den blå rasen - V.M. Kwen Khan Khu

Den blå rasen

Den blå rasen 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Kära läsare: Det gläder mig att förmedla detta dokument till er som V.M. Samael lanserade år 1975 i tidskriften Abraxas. Den bär titeln: DEN BLÅ…

read more
De sju församlingarna - V.M. Samael Aun Weor

De sju församlingarna

De sju församlingarna 850 480 V.M. Samael Aun Weor

Människan är en trio av kropp, Själ och Ande. Mellan Ande och kropp finns det en förmedlare. Det är Själen. Vi gnostiker vet att Själen…

read more
KONTRASTERNAS LAG - V.M. Kwen Khan Khu

KONTRASTERNAS LAG

KONTRASTERNAS LAG 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Kära läsare: Med glädje förmedlar jag några rader till er beträffande: KONTRASTERNAS LAG Kontrasternas Lag är grunden till relativiteten. Denna lag utgör en del av…

read more
Spa?ma?n och profeter - V.M. Samael Aun Weor

Spåmän och profeter

Spåmän och profeter 850 480 V.M. Samael Aun Weor

Vi måste göra en åtskillnad mellan spåmän och profeter. Eliphas Levi säger följande: ”Spåman (Lat. Adivino) kommer från ordet divinaris, divinus, vilket betyder att utföra…

read more
Evolution

Evolution, involution, revolution

Evolution, involution, revolution 850 480 V.M. Samael Aun Weor

I Praktiken har vi kunnat verifiera att såväl de Materialistiska som de Spiritualistiska Skolorna är fullständigt buteljerade i evolutionsdogmen. Moderna åsikter rörande människans ursprung och…

read more
Medvetandet - V.M. Samael Aun Weor

Medvetandet

Medvetandet 850 480 V.M. Samael Aun Weor

Folk förväxlar medvetande med intelligens eller intellekt och den högt intelligenta eller högt intellektuella personen betecknas som mycket medveten. Vi påstår utan tvekan och utan…

read more
Etikens universum - V.M. Kwen Khan Khu

Etikens universum

Etikens universum 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mycket kära vänner: Jag förmedlar några ord till er för at fördjupa oss i beskrivningen av detta som vi kallar: ETIKENS UNVERSUM Framför allt, uppskattade…

read more
Astralkroppen - V.M. Kwen Khan Khu

Astralkroppen

Astralkroppen 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Högt uppskattade läsare: ASTRALKROPPEN 1. KESDJANO kroppen ─astralkroppen─, en suprasensibel vehikel som av ockultisterna har belagts i den FEMTE DIMENSIONEN, är inte på något vis…

read more