Óscar Uzcategui Q. (V.M. Kwen Khan Khu)

Biografi Óscar Uzcategui Q. (V.M. Kwen Khan Khu)

Biografi Óscar Uzcategui Q. (V.M. Kwen Khan Khu) 850 480 VOPUS Editorial

Óscar Uzcategui Q. föddes den 28:e augusti 1950 i Venezuela, mitt i Andernas bergskedja. Från tidig ålder hade han stor andlig längtan, vilket ledde honom till ett oupphörligt sökande efter Varats inneboende värden hos gnostikerna. Hans pubertet förlöpte i dessa venezolanska landområden, och under denna period kunde han granska rosenkorstematiken, teosofins, frimureriets och spiritismens, och nådde fram till slutsatsen att man i dessa skolor inte kunde uppfånga de praktiska och exakta elementen för människans psykiska utveckling på ett helhetligt sätt. 

Vid femton års ålder, när han påbörjat sin tonårstid, kom han att ha en gnostisk broschyr i sina händer kallad Mästerlig Lektion, i vilken V.M. Samael beskrev, i stora drag, vad Gnosis var, dess syften, dess metoder, etc. Denna broschyr fick honom att fördjupa sig i den gnostiska kunskapen och, därför, tack vare ödets försyn, lärde han känna en sergeant från armén som började att överlämna hela den gnostiska tematiken, såväl till honom som till en grupp av vänner med vilka han delade sina kunskaper. 

När han väl var integrerad i Gnosis började han berika sig själsligt genom alla dess avhandlingar som brutit fram från V.M. Samaels penna. 

Vid sexton års ålder började han sitt arbete som spridare av de gnostiska studierna, under det att han skapade gnostiska föreningar i den stad där han bodde (Maracaibo-Zulia) och i andra närliggande städer. 

Senare började han brevväxla med V.M. Samael Aun Weor under nio år. Under dessa nio år kunde han upprätthålla konsultationer och dialoger med grundaren och Ordförande av den samtida Gnosticismen, V.M. Samael Aun Weor, vilket tillät honom att lyckas få en ganska omfattande och djup doktrinär grund. 

Genom en inbjudan från V.M. Samael Aun Weor, lämnar han Venezuela vid tjugofyra års ålder, för att ge sig av för att arbeta under hans ledning det mexikanska territoriet. I dessa landområden kom han att utföra olika uppdrag för den gnostiska spridningen, såväl på den östra sidan som i det centrala och västra området i det aztekiska landet. 

Man måste påpeka att Óscar Uzcategui Q. hade möjligheten att vara nära pionjären till det nutida Gnosis under en period av tre år, då han kom att bo i samma hus som honom.  

Under dessa tre år kunde han på ett direkt sätt verifiera djupet och räckvidden av den gnostiska visdom som växte fram från V.M. Samel Aun Weor. 

Detta fick honom att ha en tydlig och objektiv vision beträffande de metafysiska och doktrinära huvudinriktningarna i arbetet som V.M. Samael Aun Weor följde, och tack vare det kan AGEAC (den institution som grundats av Óscar Uzcategui Q.)  med framgång genomföra sin uppgift att sprida Gnosis på territorier av vår planet, utan att på något sätt rubba den gnostiska lärokroppen och inte heller den huvudinriktning i arbetet som V.M. Samael Aun Weor följde. 

I kölvattnen av V.M. Samael Aun Weors bortgång (som inträffade den 24:e december, 1977), fortsatte Óscar Uzcategui Q., trogen det löfte som han givit, Ordföranden och Grundaren av det nutida Gnosis, på hans dödsbädd, sitt arbete med att sprida denna lysande kunskap som Gnosis har kommit att bli för alla. 

Mellan åren 1980 och 1983 genomför han en stort gnostiskt arbete i länder som Frankrike, Belgien, Italien och Grekland. Senare, under året 1984, anlände han till Spanien, där han kom att stanna kvar under en lång period. I Spanien skapade han Träningscenter för Gnostiska Diffusorer från 1985 fram till 1998. 

Under denna period besökte han även Afrika, en kontinent som han redan hade haft kontakt med i de korrespondenskurser som han ledde från staden Grenoble, i Frankrike, och genom vilka de första grupperna av studenter formades, vilka i dag existerar i länder som Gabon, Kamerun, Togo, Benin, etc. 

År 1989 grundar han vehikeln för gnostisk diffusion kallad AGEAC (Gnostiska Föreningen för Antropologiska, Kulturella och Vetenskapliga Studier), med syftet att  göre en omfattande propaganda för Gnosis till fördel för hela mänskligheten. 

År 2008, i den Internationella Kongressen som AGEAC höll i Agra, Indien, tillkännagav Herr Óscar Uzcategui för de personer som integrerar denna institution, det namn som varje människa tar emot i det inre när man är förberedd inför detta. Detta namn är Kwen Khan Khu. 

För närvarande, fortsätter V.M. Kwen Khan Khu (Herr Óscar Uzcategui) att hålla kurser på olika platser i världen (Rumänien, Frankrike, Spanien, Brasilien). 

Han är samtidigt författare till ett flertal litterära verk och mängder av prologer som följer utgåvorna av V.M Samael Aun Weors verk. 

Vi avslutar denna biografi genom att betona att Herr Óscar Uzcateguis aktiviteter har som den enda dolda drivkraften, att vilja belöna V.M. Samael Aun Weor, hans preceptor, för den enorma verksamhet som den sistnämnde genomförde för mänskligheten bästa på den yttersta uppoffringens altare.