Veckomeddelanden från den internationella koordinatorn för AGEAC, V.M. Kwen Khan Khu.


Epistel eller brev till en hungrande och törstande själ. Den övertygande djävulen, Jakob Böhme

Epistel eller brev till en hungrande och törstande själ. Den övertygande djävulen.

Epistel eller brev till en hungrande och törstande själ. Den övertygande djävulen. 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Denna gravyr utarbetat av den berömde Jakob Böhme (1575 till 1624), är en dialog mellan en hungrande själ, djävulen och en upplyst själ, direkt till en adressat, Siegmund Johann von Schweinichen.

Mänsklighetens involution— Dirck Volckertsz Coornhert

Mänsklighetens involution

Mänsklighetens involution 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

När mänskligheten vill överleva utan de värden som kommer från Anden, från VARAT, vilka är kärleken, etiken, moralen, blir allt insvept i förvirring och disharmoni och den förvandlas till ett misslyckat frö.

Beträffande valet av nåden, Jacob Böhme

Beträffande valet av nåden

Beträffande valet av nåden 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Men, vad syftar vi på när vi behandlar detta med TILLSTÅND AV NÅD? Utan någon tvekan syftar vi på sökandet efter att rädda vår själ eller de värden som angår den, detta är att befinna sig i ett tillstånd av NÅD.

Jesus och Moses, Misterium Magnum, Jacob Böhme

Jesus och Moses

Jesus och Moses 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Jag närmar mig er för att sända er en gnostisk beskrivning av denna gravyr som svarar mot en bok kallad MISTERIUM MAGNUM, av den tyske mystikern Jacob Böhme -1575-1624, och som refererar till ”Jesus och Moses”

Des gottseligen hocherleuchteten iacob bohmen alle theosophische schrifften

Des gottseligen hocherleuchteten iacob bohmen alle theosophische schrifften

Des gottseligen hocherleuchteten iacob bohmen alle theosophische schrifften 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Jag överlämnar detta budskap till er som är bevarat i denna gravyr vilken tillhör frontespisen till boken kallad ”Alla teosofiska skrifter som tillhör den välsignade och upplyste Jacob Böhme”

Signatura rerum, Jakob Böhme

Signatura rerum

Signatura rerum 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Denna gravyr i fråga utarbetades av Jacob Böhme ─1575-1624─ i ett av hans verk. För många av forskarna är denna bok betraktad som en av de svåraste av hans skrifter.

De tre principerna av gudomlig manifestation, Jacob Böhme

De tre principerna av gudomlig manifestation

De tre principerna av gudomlig manifestation 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mycket kära vänner: Med enorm glädje sänder jag er denna gravyr som bär titeln ”De tre principerna av gudomlig manifestation”

Gud är den renaste kärlek, Karl von Eckartshausen

Gud är den renaste kärlek

Gud är den renaste kärlek 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

I detta konstnärliga verk kan man lägga märke till en ung kvinna -en Isis eller en prästinna -som gör sina rituella tvagningar framför en eld som brinner i en kittel och som är förbunden med några lysande strålar som kommer från himlen.

Herkules inför en korsväg

Herkules inför en korsväg

Herkules inför en korsväg 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Denna gravyr ”Herkules inför en korsväg”, syftar esoteriskt på det beslut som varje aspirat till den SOLÄRA MÄNNISKAN måste fatta, med andra ord, varje Bodhisattva som redan har rest sina sju Ormar av Eld, bör på ett tydligt sätt besluta sig för alkemistens Torra Väg eller den Fuktiga Vägen inom transmutationskonsten.

Naturens klagan mot den felande alkemisten, Jean Perreal

Naturens klagan mot den felande alkemisten

Naturens klagan mot den felande alkemisten 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Detta konstnärliga verk skapades år 1516. Det var ett verk av Jean Perreal, från Paris.
Den centrala delen av denna alkemiska illustration visar oss Alkemisten stående under det att han observerar Merkurius, som sitter på en eldstad som, i sin tur, utgör en del av ett träd.