Transcendentalt Gnostiskt Tema

Transcendentalt Gnostiskt Tema 1280 720 V.M. Kwen Khan Khu

Den som vill lyckas förstå det inre arbetet måste i sitt liv fatta det moraliska beslutet att vilja förändras. Så länge som en person inte fattar detta moraliska beslut, då kan man läsa alla Mästarens böcker, då kan man delta i alla våra kongresser, då kan man börja meditera, etc., men om man inte har fattat det moraliska beslutet av att vilja förändras, då kommer man inte att uppnå någonting; om denna ingrediens inte existerar, det moraliska beslutet gentemot sig själv som får honom att säga: “Det är slut, från och med idag kan jag inte fortsätta att vara så här”.

När en person, på allvar, tar det moraliska beslutet att vilja förändras, det är då som Gnosis börjar att ge honom dess frukter, eftersom detta moraliska beslut får honom att tillämpa förnekandet av sig själv på allvar. Och den skillnad som finns mellan mängden av studenter som läser Gnosis och de som tillämpar den, är att den som tillämpar det förvandlas till en fiende till sig själv och vill inte tolerera en dag till att Jaget fortsätter att sätta fingret i munnen på honom.

Detta är nyckeln: att fatta det moraliska beslutet gentemot sig själv, var och en, utan att påtvinga någon något. Var och en som verkligen vill experimentera Gnosis måste nå fram till denna övertygelse, inte intellektuellt, utan som en djup övertygelse; inte beträffande en idé, nej, det är en övertygelse och ett intimt beslut, och det är vad som håller honom kvar på Vägen. Till detta lägger man uppenbarligen till ihärdigheten i de praktiker som Gnosis ger, i de metoder som Gnosis ger, i den vilja som man måste öka dag för dag…