We moeten leren van moment tot moment te leven. Het leven is een eeuwig nu, een eeuwig heden.

— Samael Aun Weor, Het Volmaakte Huwelijk

Artikelen

Zelfbeschuldiging - V.M. Samael Aun Weor

Zelfbeschuldiging

De Essentie, die elk van ons in zijn innerlijk draagt, komt van boven, van de hemel, van de sterren… De wonderlijke Essentie is ongetwijfeld afkomstig van de muzieknoot ‘LA’ (de Melkweg, het sterrenstelsel waarin wij leven). De prachtige Essentie daalt via de noot ‘SOL’ (de Zon) en vervolgens via de noot ‘FA’ (het planetair gebied) en komt deze wereld binnen om tenslotte in ons eigen innerlijk door te dringen. Onze ouders schiepen het geschikte lichaam om de Essentie, die van de sterren afkomstig is, te …