Vårt liv liknar ett tåg i rörelse som rör sig på de mekaniska rigida vanornas fasta spår, från en meningslös och ytlig existens.

— Samael Aun Weor, Revolutionerande Psykologi

Artiklar