Att gå ned är nödvändigt innan man går upp; varje förhärligande föregås alltid av en fruktansvärd förödmjukelse.

— Samael Aun Weor, De tre bergen

Artiklar

Ödmjukhetens seger

Ödmjukhetens seger

Mycket kära läsare: Med enorme glädje förmedlar jag, vid detta tillfälle, en gravyr till er tillskriven en holländsk konstnär med namnet Jacobszoon Heemskerk. Titeln till detta konstverk är… …ÖDMJUKHETENS SEGER Ödmjukhetens seger, Maarten van Heemskerck ─1498-1574─ Tillåt mig att först av allt visa er en kort historisk recension beträffande denne konstnär: …

Praktisk gnosticism