Vårt liv liknar ett tåg i rörelse som rör sig på de mekaniska rigida vanornas fasta spår, från en meningslös och ytlig existens.

— Samael Aun Weor, Revolutionerande Psykologi

Artiklar

Essensen

Vad som gör varje nyfött barn vackert och beundransvärt är dess Essens; denna utgör i sig själv dess sanna realitet…  Essensens normala tillväxt är förvisso mycket oansenlig, begynnande hos alla varelser.   Den mänskliga kroppen växer och utvecklas i enlighet med artens biologiska lagar; dessa möjligheter är emellertid i sig själva ytterst begränsade för Essensen…  Utan tvekan kan Essensen endast växa av sig själv till en liten grad, utan hjälp…  Uppriktigt talat och utan omsvep säger vi att en naturlig och spontan tillväxt av Essensen endast är möjllig …