Karma är en medicin som man ger oss.

— Samael Aun Weor, Tarot och Kabbala

Artiklar

Epistel eller brev till en hungrande och törstande själ. Den övertygande djävulen, Jakob Böhme

Epistel eller brev till en hungrande och törstande själ. Den övertygande djävulen.

Mycket kära läsare: Ädla vänner, jag sänder denna nya gravyr som bär titeln… …EPISTEL ELLER BREV TILL EN HUNGRANDE OCH TÖRSTANDE SJÄL. DEN ÖVERTYGANDE DJÄVULEN. Vi börjar med att säga att denna gravyr är omslaget till en bok som bär samma titel som den vi tidigare har nämnt och vilken utarbetades av den berömde Jakob Böhme, som levde mellan åren 1575 och 1624. Författaren sände denna dialog mellan en hungrande själ och en upplyst själ, direkt till en adressat. Adressaten var Siegmund Johann von …