Det yttre är endast avspeglingen av det inre, den som förändras i det inre ger upphov till en ny tingens ordning.

— Samael Aun Weor, Revolutionerande Psykologi