Hur har processen av Kundartiguadororganet varit i andra världar?

Hur har processen av Kundartiguadororganet varit i andra världar?

Hur har processen av Kundartiguadororganet varit i andra världar? 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mycket kära vänner:

Jag närmar mig er, uppskattade läsare, vid detta tillfälle, för att förmedla några ord till er från Vattumannens Avatar, V.M. Samael Aun Weor, som förklarar många doktrinära saker för oss beträffande…  

HUR HAR KUNDARTIGUARDOR ORGANETS PROCESS VARIT I ANDRA VÄRLDAR?

Det handlar, kära läsare om några frågor som ställts till vår välsignade Guru beträffande det problem som framkallades hos den mänskliga rasen till följd        av att ha tagit emot det organ som hjälpte till att stabilisera jordskorpan under tiden för den Lemuriska rasen, låt oss se:

«Lärjunge. Vördnadsvärda Mästare, och den mänsklighet som finns på Hercolobus, eftersom deras sätt att leva är lika sedeslöst som vårt, avancerar även de vetenskapliga-intellektiva processerna hos dem så som vi upplever det här?

Mästare. Det är likadant, eftersom dessa vetenskapliga processer hos den nuvarande mänskligheten, som är synbarligen antikristliga, finns på varje ond planet.

Lärjunge. Gick de också igenom samma process som den som skedde här med Ärkeängeln Sakaki?

Mästare. De hade följaktligen en liknande process, även om det inte var Ärkeängeln Sakaki som var den skyldige. Men de hade också sina skyldiga. Det är så att det är några beräkningar som är mycket svåra när man vill ge mänskligheten det avskyvärda Kundartiguadororganet. Ett misstag vilket som helst, hur obetydligt det än må vara, i de transfinita beräkningarna är  ett tillräckligt skäl till att ett misslyckande kan ske. Man ger mänskligheten det avskyvärda Kundartiguadororganet, men misstaget ligger i beräkningarna. Ärkeängeln Sakaki misstog sig i de matematiska beräkningarna.  

Lärjunge. Värdnadsvärda Mästare, kan vi dra slutsatsen att Ärkeängeln Sakaki -utan att döma honom, eftersom det inte är vår sak – helt enkelt handlade för egen räkning och inte för Faderns?

Mästare. Han arbetar följaktligen under Faderns direktiv , men han hade, som person, sina mänskliga felaktiga beräkningar. Det är mycket speciella beräkningar inom den transfinita matematiken, men han hade behövt vara lite mer matematiker, han gjorde fel i sina beräkningar: han gjorde det inte med dåliga avsikter, utan han gjorde felaktiga beräkningar.

Lärjunge. Men han hjälpte oss också väldigt mycket…

Mästare. Han arbetade för mänskligheten, han gjorde något gott för mänskligheten, men han begick ett misstag, det är klart. När han ville ta bort det avskyvärda Kundartiguadororganet från mänskligheten, var det redan försent, det var bortom den normala tiden, och det gav detta som resultat: att när man tog ifrån mänskligheten det avskyvärda Kundartiguadororganet, förblev de dåliga konsekvenserna kvar i de fem cylindrarna av den mänskliga maskinen, och dessa dåliga konsekvenser är de psykiska aggregaten, levande personifikationer av våra misstag; och Medvetandet blev, naturligtvis, instängt bland dessa aggregat. Allt sedan dess är mänskligheten försänkt i omedvetenhet, av misstag. 

Lärjunge. Vördnadsvärda Mästare, om Ärkeängeln Sakaki hade träffat rätt när det gällde det exakta tillfället för att skära av Kundaratiguadororganet hos människan, hur hade mänskligheten blivit? balanserad?

Mästare: Balanserad och utan Ego. Men han misstog sig i sina beräkningar, däri låg problemet. Det var ett mycket allvarligt problem.

Lärjunge. Vördnadsvärda Mästare, i vad skulle vi vara ansvariga för detta problem?

Mästare. Vi är följaktligen inget annat än stackars offer för Gudarnas misstag. Så uttryckte jag det själv inför Gudarna när jag, här i Desierto de Leones, lyckades sätta mig i fysisk kontakt med dem.

─Utdrag ur föredraget titulerat «Karmiska bestämmelser för vår värld », volym II av verket det Femte Evangeliet, av V.M. Samael Aun Weor─.

INSTRUKTIONER SOM GIVITS AV JESUS KRISTUS TILL JUDAS ISKARIOT

Vi lägger nu till, tålmodiga läsare, ett annat utdrag från vår välsignade Guru som vi har ansett vara mycket viktigt att vi alla lyckas förstå. Det handlar om den roll som aposteln Judas var tvungen att utföra genom direkta instruktioner från V.M. Aberamentho – det vill säga: Jesus Kristus-, låt oss se:

Lärjunge. Är Judas Iskariot, därmed, en av de stora Initierade?

Mästare. Judas Iskariot ville, i själva verket, inte ha rollen som Judas för det drama som han var tvungen att representera, han ville ha rollen som Petrus. Men Jesus förberedde Judas för dramat och han utförde det på ett underbart sätt. Men Judas Iskariot förrådde aldrig Jesus. Han var tvungen att lära sig allt som svarar mot Judas Evangeliet utantill.

För att kunna förstå Judasevangeliet riktigt, måste man studera Sakarias. Där nämns de trettio silvermynt genom vilka han blev uppskattad och föraktad, etc., pengar som användes till att köpa land för de avlidna, etc. Allt detta -typen av mynt och allt detta står skrivet i Sakaria.

Judas var följaktligen tvungen att lära sig allt detta, gå igenom de Heliga Skrifterna och spela sin roll väl. Men att han var något av en förrädare, inte alls! En roll som Jesus lärde honom och som han dessutom inte ville ha.

Mästaren Judas har därför ett Evangelium: upplösningen av Egot. Hann avstod själv från all lycka och lever för närvarande i Helvetesvärldarna, genom att arbeta för de förtappade, för de som inte har något botemedel.

Han är därför den ende som inte har tagit emot hedersbetygeler, som har varit hatad, förolämpad och som, inte desto mindre, älskar mänskligheten, och som gav till och med sitt eget liv och lycka för mänskligheten. Efter Jesus, heter den mest storslagna människa som finns, Judas Iskariot.

Och han är den mest föraktade och mest hatade av alla och ingen har förstått hans uppoffring, eftersom det till och med finns tårar, tacksamhet, erkännande. Men för denne som gav sitt liv för hela mänskligheten och som lärde oss vägen till Egots upplösning, har det inte funnits ett ord av hyllning; det har bara funnits förolämpningar allt sedan han utförde sitt Drama har det inte funnits något annat än förolämpningar fram till den epok som vi nu lever i…

─Utdrag från föredraget med titeln:: «Karmiska bestämmelser för vår värld», hämtat ur det Femte Evangeliet, volym II, av V.M. Samael Aun Weor─.

Jag tillägger nu några fraser att reflektera över:

«Den äkta kristna är dygdig, han höjer sig över Jordens förnöjsamheter, han föraktar rikedomar och förmögenheter och han är så storsint att han är en hjälte».
Anne Le Fevre Dacier

«Inget avsnitt av Evangeliet säger till den kristne: Var from!; man säger till honom: Var ödmjuk, var barmhärtig, rättvis!».
Boileau

«Var ivrig efter kunskap och du kommer att bli vis ».
Isócrates

«En lärd man har nöjen som överträffar världens alla glädjeämnen ».
Clemente XIV

«När vi har lärt oss bör vi undervisa den som ännu inget vet; på så vis betalar vi en helig skuld ».
Montegazza

SAPIENTI SAT.
─‘För den vise räcker det’─.
KWEN KHAN KHU