Hur man leder de solära krafterna från solar plexus till de andra chakrana

Hur man leder de solära krafterna från solar plexus till de andra chakrana 850 480 Universal
Kundalini eller Våra Magiska Krafters Eldorm har ett stort förråd av solär energi i navelregionen, i solarplexuschakrat. Detta magnetcentrum är mycket viktigt i Invigningen för det är det so… read more
Mantra EGIPTO for Astral Projection

Mantrat EGIPTO för astraldelning

Mantrat EGIPTO för astraldelning 850 480 Universal
Våra elever bör förvärva kraften att gå ut i astralkroppen. Denna kraft förvärvar man genom att vokalisera mantrat EGIPTO dagligen under en timme. Vokalen E får sköldkörteln att vibrera. G … read more

Mantrat ”EPHRAIM” för att utveckla chakrana

Mantrat ”EPHRAIM” för att utveckla chakrana 850 480 Universal
Mantrat EPHRAIM har kraft att utveckla alla chakran och krafter tillhörande vår Kosmiska Kristus…. read more

Mantrat ”O” och bön till Kristus

Mantrat ”O” och bön till Kristus 850 480 Universal
De som vill lära sig att gå ut i astralkroppen av egen vilja; de som önskar få tillträde till Jinas vetenskap, för att lära sig att placera sin fysiska kropp i den fjärde dimensionen och för… read more

Utveckling av kläraudiensen

Utveckling av kläraudiensen 850 480 Universal
Det finns några mycket mäktiga mantras för att väcka den magiska hörseln och förvärva kläraudiensen: AUM CHIVA TUN E. AUM vokaliseras så här: Öppna munnen väl för att uttala A, runda den me… read more

Utvecklingen av hypofysen

Utvecklingen av hypofysen 850 480 Universal
Liggande i sin säng, med alla musklerna i sin kropp avslappnade, ska du slumra in under det att du tänker att den Helige Andes heliga eld kommer nedstigande från himlen och kommer in i ditt … read more

Föreställandet av ett Gyllene Kors

Föreställandet av ett Gyllene Kors 850 480 Universal
En annan mycket intressant övning för att väcka det telepatiska plexus är följande: eleven ska sätta sig i en bekväm fåtölj med ansiktet vänt mot Öster. Eleven ska förställa sig att det i Ös… read more