Meditation över en växts födelse och död

Meditation över en växts födelse och död 850 480 Universal
Den bästa övningen för att uppnå den föreställande förmågan är följande: sittande framför en växt, koncentrerar vi oss på den tills dess att vi har glömt allt som inte har att göra med den. … read more

Åkallan av Bröderna i Rymden

Åkallan av Bröderna i Rymden 850 480 Universal
Den studerande ska placera den teckning som finns här på en plats som är synlig utifrån, i ett fönster eller på terrassen till sitt rum, etc. Den studerande ska lägga sig i sin säng och sla… read more

Mantrana ”MAMA PAPA” för att utveckla klärvoajansen

Mantrana ”MAMA PAPA” för att utveckla klärvoajansen 850 480 Universal
Mantrat EPHRAIM har kraft att utveckla alla chakran och krafter tillhörande vår Kosmiska Kristus. Detta mantra uttalas så här: EEEEEFFFRRRAAAAIIIIMMMMM. Alla dolda krafter som tillhör astr… read more

Meditation med Devata Ganesha

Meditation med Devata Ganesha 850 480 Universal
Hinduerna dyrkar den Helige Andes krafter under formen av en gudomlig Elefant, vilken man kallar Devata Ganesha – den Kvinnliga Elementalmagikern -. Den gnostiska studenten ska meditera över… read more