Högre mysterier

Högre mysterier 1145 644 V.M. Samael Aun Weor
Högre mysterier

Många sidor har skrivits för att förstå den framträdande gestalten av Jesus från Nazaret. Vad som emellertid brukar hända är att dessa försök många gånger slutar inom fantasins eller de dialektiska spekulationernas område, vilka deformerar verkligheten. Problemet förvärras ännu mer när det handlar om att avslöja Världens Frälsares hemliga liv. Lyckligtvis kommer läsaren, på de gyllene sidorna av denna bok, att kunna finna den sanna naturen av denne gudomlige Rabbin från Galiléen som för alltid ändrade kursen i mänsklighetens historia.