De fem regionerna i helvetesvärldarna - V.M. Kwen Khan Khu

De fem regionerna i helvetesvärldarna

De fem regionerna i helvetesvärldarna 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mycket kära vänner: DE FEM REGIONERNA I HELVETESVÄRLDARNA Jag skyndar mig att skriva till er, tålmodiga läsare, för att förmedla en kommentar till er som…

read more
Astralkroppen - V.M. Kwen Khan Khu

Astralkroppen

Astralkroppen 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Högt uppskattade läsare: ASTRALKROPPEN 1. KESDJANO kroppen ─astralkroppen─, en suprasensibel vehikel som av ockultisterna har belagts i den FEMTE DIMENSIONEN, är inte på något vis…

read more

Praktik med minnenas Jungfru

Praktik med minnenas Jungfru 850 480 Universal
Det är nödvändigt att lärjungen lär sig i sina astrala resor att ta med sig Minnenas älskade Jungfru, för att ta med sig minnet av vad man ser och hör i de inre världarna, för hon tjänar som… read more

Meditation över hjärtats centrum för att lära sig att gå ut i Jinas

Meditation över hjärtats centrum för att lära sig att gå ut i Jinas 850 480 Universal
De som vill lära sig att gå ut i astralkroppen av egen vilja; de som vill gå in i Jinas vetenskap för att lära sig att placera sin fysiska kropp i den fjärde dimensionen och förflytta sig me… read more

Meditation för expansion av Medvetandet

Meditation för expansion av Medvetandet 850 480 Universal
Slappna av i hela din kropp och lugna ditt mentala under några minuter och låt det bli helt stilla. När du har lyckats med det, låt medvetandet expandera inifrån och utåt; se hur det för… read more

Mantrat RUSTI för astraldelningen

Mantrat RUSTI för astraldelningen 850 480 Universal
Eleven ska lägga sig i sin bädd, i horisontal position. Han/hon ska låta sin kropp slappna av så att inte någon muskel trycker på astralkroppen. Slumra in samtidigt som du uttalar mantrat RU… read more

Mantrat EGIPTO för astraldelning

Mantrat EGIPTO för astraldelning 850 480 Universal
Våra elever bör förvärva kraften att gå ut i astralkroppen. Denna kraft förvärvar man genom att vokalisera mantrat EGIPTO dagligen under en timme. Vokalen E får sköldkörteln att vibrera. G … read more

Astral praktik med Filippos

Astral praktik med Filippos 850 480 Universal
Filippos, Jesu Apostel, finns inom oss själva, här och nu. Filippos hjälper den som åkallar honom att gå ut i astralkroppen. Dessa som åkallar brukar ta emot mängder av fördelar. Denna ty… read more

Bön till den Gudomliga Modern för astraldelningen

Bön till den Gudomliga Modern för astraldelningen 850 480 Universal
Ligg på rygg i din säng med kroppen väl avslappnad, och slumra in under det att du reciterar i tankarna och med ditt hjärta följande bön: “Jag tror på Gud, jag tror på min Gudomliga Moder… read more

Astraldelning för användandet av föreställningsförmågan

Astraldelning för användandet av föreställningsförmågan 850 480 Universal
Man måste skilja mellan den avsiktliga föreställningsförmågan och den mekaniska föreställningsförmågan. Det är uppenbart att den mekaniska föreställningsförmågan visar sig vara själva fantas… read more