Öppet brev till världens ledare

Öppet brev till världens ledare 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Hela denna mentala illvilja har lett oss fram till två världskrig vilka bestraffade miljontals människor genom att begå absolut barbariska handlingar i alla bemärkelser. Dessa två världskrig, i likhet med alla krig som vår falska civilisation har upplevt, hade en gemensam drivfjäder: EKONOMIN… Vi liknar hungriga vargar som slukar varandra.

Gnosis inför den Nutida Världen

Gnosis inför den Nutida Världen 1280 720 V.M. Kwen Khan Khu

Människan, inom det som vi kallar egoismen, tänker bara på sig själv, tänker bara på att samla på sig rikedomar, på tävlandet mot varandra, glömmer alla etiska, andliga, själsliga och psykologiska principer

Den Verkliga Upplevelsen av den Hemliga Vägen

Den Verkliga Upplevelsen av den Hemliga Vägen 1280 720 V.M. Kwen Khan Khu

Svaren på många av de frågor som de studerande av Gnosis ställer, i nivå med det kända INRE PSYKOLOGISKA ARBETET, avslöjas i detta dokument för det bästa för alla som verkligen velat uppnå SJÄLVUPPTÄCKTEN men inte lyckats göra det. Den Verkliga Upplevelsen av den Hemliga Vägen

Hemligheter Avslöjade om den Hemliga Vägen

Hemligheter Avslöjade om den Hemliga Vägen 1280 720 V.M. Kwen Khan Khu

Gnosis är den största gåva som den Stora Lagen har kunnat skänka. Gnosis är en verifierbar väg, den är inte en teori. Den är mycket mer än en metafysisk religiös doktrin: den är Guds närvaro i våra liv. Hemligheter Avslöjade om den Hemliga Vägen

Transcendentalt Gnostiskt Tema

Transcendentalt Gnostiskt Tema 1280 720 V.M. Kwen Khan Khu

Den som vill lyckas förstå det inre arbetet måste i sitt liv fatta det moraliska beslutet att vilja förändras. Så länge som en person inte fattar detta moraliska beslut, då kan man läsa alla Mästarens böcker, då kan man delta i alla våra kongresser, då kan man börja meditera, etc., men om man inte har fattat det moraliska beslutet av att vilja förändras, då kommer man inte att uppnå någonting; om denna ingrediens inte existerar, det moraliska beslutet gentemot sig själv som får honom att säga: “Det är slut, från och med idag kan jag inte fortsätta att vara så här”. Transcendentalt Gnostiskt Tema