Mantriskt uppslagsverk

Mantriskt uppslagsverk 1585 891 V.M. Samael Aun Weor
Mantriskt uppslagsverk

Mantra är ord av makt. All de forntida traditionerna säger, i likhet med Kristndomen, att i begynnelsen var ordet och att allt skapades av det. Idag har den materilaistiska vetenskapen inte funnnit materian, i dess ställe han man endast funnit vibration, till den grad att Einstein kom att påstå: ”Inget händer förrän något rör sig”. Sådan är ordets makt. Buddha Maitreya och Kalki Avataren – V.M. Samael Aun Weor – har i moderna tider bidragit med ordets visdom, han har till folkmassorna överlämnat mantras så att vi kan använda deras makt till vårt och det mänskliga släktets bästa. I detta verk finnas alla mantras samlade på ett ordnat sätt och med förklaringar beträffande deras betydelse och och det korrekta sättet att uttala dess. Aldrig tidigare har den magiska kraften från det mantriska ordet befunnit sig inom räckhåll för hela mänskligheten, och med den, ansvaret att använda det korrekt.