Avslöjanden av en Avatar

Avslöjanden av en Avatar 1577 887 V.M. Samael Aun Weor
Avslöjanden av en Avatar

Dessa sidor, ursprungligen döpta med titeln Julbudskap 1967 – 1968, får sin tillämpning mitt under det tjugoförsta århundradet, då det förklarar detaljerat för oss om vägen för att återvända till det stora ljuset – från vilket allt kommer – och de tragiska konsekvenser som väntar alla människor om vi insiterar på att ignorera de anvisningar som kommer att leda oss till den sanna själsliga befrielse som alla heliga texer talar till oss om.