Öppet brev till världens ledare

Öppet brev till världens ledare 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Högt skattade Herr och Fru Presidenter:

Vi skriver till er i namnet av den mänsklighet som är utspridd i de fyra väderstrecken av vår värld, vid detta tillfälle, för att säga att det förefaller oss vara absolut tvivelaktigt och brutalt vad vi på senaste tiden har betraktat när det gäller det krig som är i färd med att startas upp på vår planet.

Allt pekar på att vi inte ens förtjänar att kalla oss män och kvinnor på Jorden, utan rättare sagt djur försedda med intellekt men fyllda av en vildsinthet totalt likt grottmänniskor. Vad har hänt med era moraliska, religiösa eller filosofiska principer? Vad har hänt med den humanism som driver sanna människor att kämpa för sina medmänniskors välbefinnande? Vad har hänt med etiken och de goda sederna som det talas konstant om på de Internationella Forumen som ni konstant anordnar i de olika huvudstäderna på vårt klot? Vad var det för nytta med stadgan om Grundläggande Mänskliga Rättigheter, som det vid upprepade tillfällen tjatats om vid mötena i organisationen som felaktigt kallas FÖRENTA NATIONERNA? Var finns enigheten hos våra nationer? Bör vi möjligtvis förena oss bara för att gå emot varandra? Är vi inte alla Jordens barn?

Genom ett ICKE OBSERVERANDE av de etiska principerna inom var och en av er har den, så kallade, konsten att styra -det vill säga: politiken- reducerats till en simpel omänsklig konkurrens för att vissa ska vara över andra, och allt detta rättfärdiggörs genom irrationella resonemang, i vars botten illasinnade tendenser gömmer sig: girighet, snålhet, vrede, högmod och konstigt nog patriotism, hat, rasism, religiös fanatism, kapitalistisk exhibitionism eller socialistisk falskhet – bägge riktningarna fyllda av lögner och hyckleri., etc., etc., etc.

Hela denna mentala illvilja har lett oss fram till två världskrig vilka bestraffade miljontals människor genom att begå absolut barbariska handlingar i alla bemärkelser. Dessa två världskrig, i likhet med alla krig som vår falska civilisation har upplevt, hade en gemensam drivfjäder: EKONOMIN… Vi liknar hungriga vargar som slukar varandra.

Vad som är mest skrattretande mitt i detta kaos är att många av er sedan deltar i en viss kyrka som ni tillhör och där förvandlas ni, under några sekunder, till fromma duvor, och höjden av oförskämdhet nås när ni har fräckheten att ta emot nattvarden – i fallet av kristna katoliker eller ortodoxa-, eller kanske när ni åkallar det Evigas heliga namn i en moské… Allt detta är en verklig fars inför ögonen på den sanna Guden.

Världen, herrar och damer som styr länderna på de fem kontinenterna, har nu tröttnat på att bli bedragen av er. Folk tror inte längre ett ord av vad ni säger eftersom vi alla vet att vad ni ihärdigt betonar idag byter ni imorgon ut mot ett annat tal där ni förnekar vad ni tidigare sagt och lovat. Detta är er miserabla verklighet, även om det är smärtsamt att säga det…

Ni upptar presidentposter, inte av det faktum att ni är underbara, storsinta, hederliga, dygdiga, medkännande, broderliga och älskare av fred och jämlikhet, nej. Ni upptar dessa poster eftersom folken röstade på er vid några val då de trodde på era tal. Ingen av er är där på grund av gudomlig nåd. Inte på något sätt.

Ni har förvandlats till SKOJARE och, som om det inte vore nog, har många av er manipulerat de val som ledde er till makten, och fick händerna befläckade med blod eller smuts på grund av era knep. Lura inte er själva, damer och herrar, hela världen tittar på er och håller, ännu en gång, på att bekräfta att ni är några vedervärdiga lögnare. Många av era handlingar är omoraliska och saknar trovärdighet.

Vad som händer just nu i Ukraina är det mest övertygande beviset på vad vi här påstår.

Förmodligen kommer våra ord att ge upphov till era skratt och ni kommer sinsemellan er kommentera: Vad vet dessa stackare om politik? På vilket universitet har de gått? Vilka titlar har de som stödjer dem? Etc., etc., etc. På vilket vi svarar: Man behöver inte gå på universitet för att vara goda samhällsmedborgare. Det behövs inga intellektuella titlar för att göra vad som är gott för våra medmänniskor och söka efter välfärd för våra samhällen. Man behöver inte vara från högern eller vänstern, politiskt talat. Det enda som behövs är RÄTT KÄNSLA, RÄTT TÄNKANDE OCH RÄTT AGERANDE, och beklagligen, är det inte detta som lyser i era personer…

Tiden är inne för stora reflektioner eftersom, sorgligt nog, på grund av er brist på värdighet är vi på väg att uppleva ett Tredje Världskrig, där det kommer att finnas miljontals och miljontals offer vilka, olyckligtvis, gav sig ut på slagfälten för att försvara lögner som ni ingjutit hos dem genom era förmaningstal. Det räcker nu med lögner till vår mänsklighet! Och om ni ännu har någon skam kvar, använd den för att stoppa det slakteri som ni på nytt har börjat förorsaka. Historien är en oförsonlig domare och en dag kommer ni att dömas inför det Allmänna Samvetets dom, eftersom, vare sig ni tror det eller ej: sanningen kommer en dag upp till ytan!…..

Och när vi talar om historien och dess domare gör vi det inte utan argument som ger oss stöd. Det räcker att komma ihåg Herr Stalin och hans utrensningar i Ryssland under tiderna för den bolsjevikiska kommunismen. På samma sätt kommer vi ihåg Herr Nikita Chrusjtjov och hans grymheter i Ungern. Vi har också ett kollektivt minne av Herr Fidel Castro Ruz, som inte bara ledde dem, som inte var överens med hans idéer, till avrättning, utan han förgiftade även hela Latinamerika med sina pseudo-revolutionära koncept av marxistiskt slag. Vi får inte glömma den monstruösa Mao Tse-Tung, vilken, förutom att han var ateist, avrättade tusentals kineser, män och kvinnor för att de inte var överens med hans fanatiska marxist-leninistiska trosuppfattning och, som om det inte räcker, annekterade han landet Tibet, utan några skrupler, under det att hans soldater på gatan våldtog många tibetanska nunnor och brände och plundrade, på dessa latituder, de tempel som tillhörde den Buddhistiska tron. Det är också omöjligt att glömma herrarna Eisenhower och Richard Nixon vilka, genom att vilja införa den brutala KAPITALISMEN, satte i gång det mycket kända Vietnamkriget, där femtiotusen nordamerikaner förlorade sina liv och mer än hundra tusen vietnameser. Kort sagt, det är en lång lista av kaos som fyllt vår mänsklighet med smärta och som vi aldrig kommer att kunna glömma.

Även om vi vet att våra ord kommer att ignoreras av er arrogans och självgodhet, sänder vi våra hälsningar till er alla.

KWEN KHAN KHU
Internationell Koordinator för Geofilosofiska Studier