Voleti, kako je lepo kada voliš! Samo velike duše mogu i umeju voleti.

— Samael Aun Weor, Savršeni Brak

Članci

Zašto treba da se borimo za našu dušu sve do smrti?

Mnogo cenjeni čitaoci/čitateljke!  Interesujeme da vam pošaljem sledeću poruku o tome:  ZAŠTO TREBA DA SE BORIMO ZA NAŠU DUŠU SVE DO SMRTI?  Zahvaljujući Gnozi upoznali smo doktrinu TRANSMIGRACIJE DUŠA, doktrina koja je hinduskog porekla. Po ovoj doktrini Avatara Krišne, svaka duša ima sto osam mogućnosti, u okviru točka povratka i rekurencije, da bismo pokušali da integrišemo našu unutrašnju Monadu, to jest naše BIĆE. Ovo je velika istina koja, sviđa nam se ili ne, jeste neosporiva. Sve ovo znači da, ako mi humanoidi koji se danas nalazimo na Zemlji ne budemo svesni ove realnosti, verovatno je da nam je od …

Praktični gnosticizam