Ljudi brkaju zadovoljstvo sa srećom.

— Samael Aun Weor, Velika Pobuna

Članci

Razumevanje Smrti

Hitno je da se duboko razume na svim planovima pameti ono što je zaista Smrt, u sebi samoj, jer je samo tako moguće da se zaista razume, integralno, ono što je Besmrtnost.  Videti ljudsko telo voljenog bića mrtvog u sanduku, ne znači da si razumeo Proces Smrti.  Istina je nepoznata tren za trenom. Ni Istina o smrti ne može biti izuzetak.  JA uvek želi, kao što je skoro i prirodno, neko osiguranje od smrti, neku dodatnu garanciju, neku vrstu vlasti koja ima dužnost da nam …