Den Verkliga Upplevelsen av den Hemliga Vägen

Den Verkliga Upplevelsen av den Hemliga Vägen 1280 720 V.M. Kwen Khan Khu

Det psykologiska arbetet som Gnosis pekar på, som ett effektivt medel för att uppnå den Individualisering som Jung framlagt, är ganska tydligt förklarat i denna video i vilken den V.M. Kwen Khan Khu svarar på en rad väldigt interesanta frågor vars svar förvandlas till riktiga mediciner för de kontroverser som normalt plågar männinskan.

Det är inte lätt att nå kärnan av det mänskliga psyket, men med de verktyg som den V.M. Samael Aun Weor lämnat i hans olika verk, lyckas Mästaren Kwen Khan lösa hela den labyrint som normalt har vävts kring Medventandet och som hindrar dess uppvaknande, för att göra det till eller förvandla det till en sann visdomskälla.

Svaren på många av de frågor som de studerande av Gnosis ställer, i nivå med det kända INRE PSYKOLOGISKA ARBETET, avslöjas i detta dokument för det bästa för alla som verkligen velat uppnå SJÄLVUPPTÄCKTEN men inte lyckats göra det.

Vi hoppas att argumenten som presenteras här kommer att vara ett efterlängtat botemedel för att för alltid få slut på den förtvivlan som ofta kryper in i människans inre och förvandlar henne till slav av sin egen envishet.