Alkemiska kommentarer

Alkemiska kommentarer 1570 883 V.M. Kwen Khan Khu
Alkemiska kommentarer

Medeltiden blomstrade på ett praktfullt sätt i Frankrike, där los massons – ”murarna”- uppreste ärorika tempel i sten, gotiska kolofoner, som om det handlade om böner till den Högste. Och i prakten av dessa stenmassor lämnade de sin visdom i arv beträffande byggandet av Salomos tempel, som var och en av oss kan – och bör – bygga med samma material, nämligen enligt de Heliga Skrifterna: ”stötestenen och skandalklippan”.

Genom detta verk kommer läsaren att göra en resa genom detta tusenåriga arv som mänskligheten nu beundrar och samtidigt ignorerar, vilka är de mest praktfulla gotiska katedralerna. Men genom författarens hand kommer man att kunna förstå varje bild, varje symbol och varje hemlighet som ingen, fram till nu, har kunnat avslöja.