Meditation över Kether med hjälp av mantrat ”PANDER” och av Ängeln Metratón

Meditation över Kether med hjälp av mantrat ”PANDER” och av Ängeln Metratón 850 480 Universal

Mantrat PANDER tillåter oss att nå fram till den Gamle av Dagarna. Detta är möjligt genom den djupa meditationen.
I Atziuths värld finns det ett underbart tempel där man visar oss den majes…

read more

Bön för att be om botande

Bön för att be om botande 850 480 Universal

Mästarna av den Heliga Gnostiska Kyrkan kommer till bädden av de sjuka för att bota dem. Det finns en gnostisk bön som varje sjuk person bör uttala för att be om hjälp från Mästarna. Här är …

read more

Hinduisk praktik i förställningsförmåga för förintandet av Jaget

Hinduisk praktik i förställningsförmåga för förintandet av Jaget 850 480 Universal

I namnet av de hundratusen jungfrur av det outsägliga mysterium som döljer sig i djupet av alla tidsåldrar, är det nu lämpligt att tala lite om den berömda hinduiska Papapurusha – Jaget.
De…

read more

Övning i föreställningsförmåga med gudinnan Kakini

Övning i föreställningsförmåga med gudinnan Kakini 850 480 Universal

Eleven ska koncentrera sig på sitt hjärta och föreställa sig att det där finns blixtar och åska, moln som flyger och försvinner i solnedgången pådrivna av kraftiga orkanvindar. Gnostikern sk…

read more

Bönen Fader Vår

Bönen Fader Vår 850 480 Universal

Bönen Fader Vår är den mest storslagna magiska kraften för att väcka hjärtats chakra.
Att be är att konversera med Gud.
Fader Vår tjänar till att konversera med Gud.
Eleven ska lägga sig …

read more