Kristlig aztekmagi

Kristlig aztekmagi 1576 886 V.M. Samael Aun Weor
Kristlig aztekmagi

När Gud i tidernas gryning offrade sig i sin egen eld för att ge upphov till skapelsen, reste sig från intet, som innehåller allt, en första dual manifestation: Omeyocán. Därifrån fram till våra dagar, har det mänskliga släktet sökt efter denna ursprungliga Gud och aztekerna utvecklade en kunskap från denna som verkligen är djup och som de efterlämnade i sina myter. Detta verk av V.M. Samael Aun Weor är ett riktigt underverk av kunskap, såväl beträffande detta heliga folk som under deras Guldålder närmat sig gudomligheten så mycket, som beträffande sanningarna i deras mytologi , i deras mystik och i deras djupa respekt och vördnad inför denna Gud Fader-Moder som de manifesterade och efterlämnade i sina texter och skulpturer i den hårda stenen. Förbered dig, läsare, för en resa till det förflutna genom vilken du föstår det närvarande och förbereder dig för din framtid.

Läs online