Η Γνώση είναι η φλόγα από όπου εξάγονται όλες οι θρησκείες, σχολές και πίστεις. Η Γνώση είναι Σοφία και Αγάπη.

— Samael Aun Weor, Ο Τέλειος Γάμος