Να κάνεις καλές πράξεις για να ακυρώνονται οι οφειλές σου.

— Samael Aun Weor, Ταρώ και Καβάλα