Η ζωή είναι μια ταινία. Ολοκληρώνοντας την προβολή, μαζεύουμε την κορδέλα στην μπομπίνα και την κουβαλάμε στην αιωνιότητα.

— Samael Aun Weor, Η Μεγάλη Ανταρσία

Άρθρα

¿Qué significa en realidad hacer padecimientos voluntarios y sacrificios conscientes?

Os hago llegar unas líneas para haceros un comentario interesante acerca de: ¿QUÉ SIGNIFICA EN REALIDAD HACER PADECIMIENTOS VOLUNTARIOS Y SACRIFICIOS CONSCIENTES? Muy apreciados lectores: No cabe duda de que el cuerpo de doctrina que nos ha legado nuestro Avatara y Maestro Samael Aun Weor es absolutamente perfecto. Se percibe, a medida que vamos devorando nuestras enseñanzas y tratando de COMPRENDERLAS PARA VIVIRLAS, que, ciertamente, una enseñanza de este tipo y con esta profundidad no pudo proceder simplemente de una mente intelectualoide, no. Todo …