Η ζωή είναι μια ταινία. Ολοκληρώνοντας την προβολή, μαζεύουμε την κορδέλα στην μπομπίνα και την κουβαλάμε στην αιωνιότητα.

— Samael Aun Weor, Η Μεγάλη Ανταρσία