Η Αγάπη είναι η πιο εξυψωμένη θρησκεία.

— Samael Aun Weor, Ο Τέλειος Γάμος

Άρθρα

Ο θάνατος

Κατά την πορεία της ύπαρξης, ρέουν διαφορετικοί τύποι ενέργειας στον ανθρώπινο οργανισμό. Κάθε τύπος ενέργειας έχει το δικό του σύστημα δράσης, κάθε τύπος ενέργειας εκδηλώνεται στο καιρό του. Στους δύο μήνες από την σύλληψη έχουμε την λειτουργία της πέψης. Στους τεσσερισήμισι μήνες από τη σύλληψη εκδηλώνεται η κινητήρια και μυϊκή δύναμη, και αυτό σχετίζεται με τη γέννηση της αναπνευστικής και πνευμονικής λειτουργίας. Στους δέκα και μισό μήνες, η ανάπτυξη, με τους θαυμάσιους μεταβολισμούς της και τους συνδετικούς της ιστούς. Μεταξύ του δεύτερου και τρίτου χρόνου του παιδιού, κλείνει η …