De olika jagen - V.M. Samael Aun Weor

De olika jagen

De olika jagen 850 480 V.M. Samael Aun Weor

Det Rationella Djur som av misstag kallas människa, äger i själva verket inte en bestämd individualitet.

Denna brist på psykologisk enhet hos humanoiden, är otvivelaktigt orsaken till många svårigheter och bitterheter.

Den fysiska kroppen är en fullständig enhet och fungerar som en organisk helhet, såvida den inte är sjuk.

Humanoidens inre liv är emellertid på inga villkor en psykologisk enhet.

Det mest allvarliga med dettta – oavsett vad olika Pseudoesoteriska och Pseudoockulta skolor säger – är avsaknaden av psykologisk organisation i själva djupet av varje individ.

Under sådana förhållanden, finns det naturligtvis inget harmoniskt arbete som helhet i människors inre liv.

Vad beträffar det inre tillståndet, är humanoiden en psykologisk mångfald, en summa av flera ”Jag”.

Belästa ignoranter av denna mörka era dyrkar ”JAGET”, de avgudar det, de ställer det på altaret, de kallar det för ”Alter Ego”, ”Överjag”, ”Gudomligt Jag”, etc., etc., etc.

Allvetare av denna mörka tid som vi nu lever i, vill inte inse att ”Överjaget” eller det ”Lägre Jaget” är två delar av samma pluraliserade Ego…

Humanoiden har förvisso inget ”bestående Jag”, utan isället en mängd olika infrahumana och absurda”Jag”.

Det stackars intellektuella djur, som av misstag kallas människa, liknar ett hus i oordning, där det istället för en husbonde finns många tjänare som alltid vill bestämma och göra det som faller dem in…

Den billiga Pseudo – esoterikens och Pseudo – ockultismens största misstag är att tro att andra äger eller att man har ett ”Bestående och Oföränderligt JAG”, utan början och utan slut…

Om de som tänker så skulle uppväcka medvetandet, även om det bara vore för en kort stund, skulle de själva tydligt kunna bekräfta att den rationella humanoiden aldrig är den samma under lång tid i taget…

Ur psykologisk synpunkt förändras det intellektuella däggdjuret oupphörligen…

Att tro att en person som heter Lars alltid är Lars kan liknas vid ett mycket dåligt skämt…

Denna individ som heter Lars har andra”Jag”, andra Egon som vid olika tillfällen uttrycker sig genom hans personlighet och även om Lars inte tycker om girighet, finns det ett annat ”JAG” i honom – som vi kan kalla för Josef – som tycker om girighet, och så vidare.

Ingen person är ständigt densamma; man behöver inte vara så vis för att verkligen lägga märke till de oräkneliga förändringarna och motsägelserna i varje individ…

Att tro att någon äger ett ”Bestående och Oföränderligt Jag” är naturligtvis ett övergrepp mot våra medmänniskor och mot oss själva. Inom varje person lever många personer, många ”Jag”, detta kan på ett direkt sätt påvisas av varje vaken, medveten person.

Revolutionerande Psykologi, kapitel X, “De olika jagen”
Samael Aun Weor