Mänsklighetens involution— Dirck Volckertsz Coornhert

Mänsklighetens involution

Mänsklighetens involution 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mycket kära läsare:

Jag närmar mig er för att visa er fyra gravyrer på vilka man illustrerar…

…MÄNSKLIGHETENS INVOLUTION

Dessa fyra gravyrer gjordes 1550 av den holländske konstnären, koppargravören, poeten och politikern Estos cuatro grabados fueron realizados en 1550 Dirck Volckertsz Coornhert ─1519-1590─. Ungefär från och med år 1541 började han att arbeta med den berömde holländske konstnären Maarten Van Heemskerck, och koncepten och teckningarna i denna serie tillhör honom.

När detta har sagts, vill vi förtydliga att den första gravyren har titeln  Världen gör sig av med rättvisan. För oss, gnostiker, är koncepten av jämlikhet, balans och harmoni förbundna med varandra. Vi måste betona att, när människan glömmer sig själv OCH BLIR OFFER FÖR ENTROPIN, då börjar alla samhällets värden att vackla och detta påskyndar KAOSET bland folkmassorna och, likaså, kaoset hos individerna. Vi ska komma ihåg att samhället inte är något annat än en förlängning av individen…

Det är utan tvekan så att när vi upphör att värdesätta etiken, moralen, respekten för Medvetandets värden, etc., etc., då avlägsnar vi oss från de gudomliga föreskrifterna och det är då som vi vill skipa rättvisa genom våra egna händer. Detta är mycket allvarligt.

Detta är anledningen till att vi ser Rättvisans gudinna när hon faller från sin häst, under det att hon bär rättvisans svärd i sin vänstra hand, och i sin högra hand bär hon vågen, vilken är utom kontroll, och visar genom detta oordningen hos mänskligheten.

Världen gör sig av med rättvisan  — 
Dirck Volckertsz Coornhert, (1519-1590) — 
Första gravyren
Världen gör sig av med rättvisan  — Dirck Volckertsz Coornhert, (1519-1590) — Första gravyren

Genom att fortsätta med observationen av våra gravyrer, kommer vi att se den dåraktiga kunskapen och den dåraktiga kärleken när den försöker begränsa världen.

Förklaring: Den dåraktiga kärleken och den dåraktiga kunskapen är vad som har blivit kvar av vår mänsklighet som ett resultat av övergivandet av de värden som tillhör VARAT.

Folk vet inte vad KÄRLEK är de kan heller inte ÄLSKA . Jordklotet befinner sig på ländryggen till den häst som löper amok, för att visa oss att kunskapen och kärleken, insvepta i dåraktigheten, är två obegripliga saker. 

Barnen vid kvinnans fötter är ett prov på rådvillheten hos de mänskliga själarna, och de försöker gömma sig bland de kläder som kvinnan i vår gravyr bär. Vi skulle kunna säga att intellekt utan kärlek endast ger upphov till skojare och att kärlek utan Medvetande inte leder leder någon vart…

Den dåraktiga kärleken och den dåraktiga kunskapen
— Den andra gravyren
Den dåraktiga kärleken och den dåraktiga kunskapen Den andra gravyren

Den tredje gravyren fick namnet Världen släpar med sig den dåraktiga kunskapen och den dåraktiga kärleken. 

Förklaring: När världen, samhällsmassorna, inte har en medveten vägledning som leder dem och kontrollerar dem då dras den dåraktiga kunskapen och den dåraktiga kärleken med av världens galenskap. I våra dagar har man förlorat varje vägledning och all kontroll och det är världen och dess världslighet som drar med sig pseudokärleken och pseudokunskapen. I detta fall kan vi säga att den mänskliga släktet har gått vilse och de transcendentala värdena dras med mot kaoset. Ingen bryr sig om någon, ingen intresserar sig för de värden som tillhör VARAT, de värden som tillhör Anden, endast förvirring råder.

Världen släpar med sig den dåraktiga kunskapen och den dåraktiga kärleken — Tredje gravyren
Världen släpar med sig den dåraktiga kunskapen och den dåraktiga kärleken Tredje gravyren

Slutligen den fjärde gravyren: Världen går under tillsammans med den dåraktiga kunskapen och den dåraktiga kärleken. 

Förklaring: På denna sista gravyr kan vi tydligt observera den omedvetna kärleken och den dåraktiga kunskapen -av intellektuellt slag och som inte utgått från Medvetandets inre-, bägge störtar ner i tomheten och i kaoset. Så slutar de mänskligheter som vill överleva utan Andens värden -det vill säga: VARAT-. Allt blir insvept i förvirring och disharmoni, och detta förvandlas till ett misslyckat frö. Detta är den realitet som vi upplever idag i de fyra väderstrecken av vår värld.

Världen går under tillsammans med den dåraktiga kunskapen och den dåraktiga kärleken 
 — Fjärde gravyren
Världen går under tillsammans med den dåraktiga kunskapen och den dåraktiga kärleken. Den fjärde gravyren

Tillåt mig nu skänka er några lämpliga fraser som är värda att reflektera över:

«Den rättfärdiges frukt är livets träd och den som tänder själar är vis». Bibliskt ordspråk

«Att vara snäll är lätt, vad som är svårt är att vara rättfärdig». Victor Hugo

«Den rättfärdige med gott anseende har ett omfattande arv». Kastilianskt ordspråk

«Den som yvas över sina kunskaper är som om man vore blind i fullt ljus». Franklin

«Om du drabbas av orättvisor trösta dig själv för den sanna olyckan är att begå dess». Pytagoras

QUOD SCRIPSI, SCRIPSI. ─‘Vad som är skrivet är skrivet’─.

KWEN KHAN KHU