De tre principerna av gudomlig manifestation, Jacob Böhme

De tre principerna av gudomlig manifestation

De tre principerna av gudomlig manifestation 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mycket kära vänner:

Med enorm glädje sänder jag er denna gravyr som bär titeln…

…DE TRE PRINCIPERNA AV GUDOMLIG MANIFESTATION

Människans trefaldiga liv, Jacob Böhme

Först av allt måste vi säga att denna gravyr kan ses i en bok som bär titeln  Beträffande människans trefaldiga liv enligt mysteriet med den gudomliga manifestationen, som skrevs år 1620 av den tyske mystikern Jacob Böhme ─1575-1624─ och publicerades i Amsterdam år 1682.

Några med avsikt förstorade bokstäver visar oss frasen «BÖRJANS KONUNG». Denna fras syftar på den välsignade THEOMEGALOGOS,  UNIVERSUMS ALLSMÄKTIGE ARKITEKT, som han kallas av Frimurarbröderna. Han är INTELLIGENSERNAS INTELLIGENS, ALLVETENHETERNAS ALLVETANDE, ALLSMÄKTIGHETEN AV ALL ALLSMÄKTIGHET, den som har varit, den som kommer att vara, den som är och kommer att vara för alltid, OFÖRÄNDERLIG och EVIG. Denna arkitekt sätter igång sina krafter i början av varje KOSMISK MAHA-MANVANTARA för att återskapa sig själv i skapelsens spegel.

Först av allt måste vi påpeka att kraften från THEOMEGALOGOS  utgörs av det hebreiska IOD-HEVE, de masculina och feminina krafter som förenas och vilka i vår gravyr visas genom olika änglar ─Keruber och Serafer ─ vilka formar det HELIGA ORDET sedan manifestationens inledning. Dessa änglakrafter befinner sig inuti den heliga strålen av Okidanokh  där de lyder befallningarna som den sistnämnde dikterar för dem, allt eftersom de olika kosmos, universumen, galaxerna, solsystemen, världarna och människoraserna föds. Av den anledningen framträder denna här av Elohimer ─änglaväsen─ i den övre delen av den stora cirkeln som är upplyst av oräkneliga strålar av gudomligt ljus.

I själva centrum av denna cirkel ser vi närvaron av en stark stråle av ljus som pekar på uppdraget att attrahera alla änglamakter. Denna stråle liknar en pil som går neråt och på dess spets eller ände formar den en nedåtgående triangel som, just precis, blandar sig med en annan uppåtgående triangel. Här ser vi hur GIVAREN AV LIV förvandlas till MOTTAGAREN av samma liv, men fylld av erfarenheterna från samlevnaden med materian. Det är på så vis som GUD livnär sig på nytt.

Den huvudsakliga strålen som vi redan definierar åtföljs av ytterligare två. Här har vi närvaron av DE TRE URSPRUNGLIGA KRAFTERNA I SKAPELSEN: DEN HELIGA BEKRÄFTELSEN, DET HELIGA FÖRNEKANDET och DEN HELIGA FÖRSONINGEN; Fader, Son och Helig Ande, och på det hebreiska språket skulle det vara KETHER, CHOKMAH och BINAH. Denna triad sammanfattas i en perfekt mångfaldig enhet.

Det är bra att påpeka, högt skattade läsare, att denna nedåtgående triangel kompletteras med den andra uppåtgående triangeln genom att forma SALOMOS SIGILL eller DAVIDS STJÄRNAN, symbol för föreningen mellan det mänskliga och det gudomliga. På så vis förmänskligas det gudomliga och det mänskliga gudomliggörs. Detta är syftet.

Ovanför denna nedåtgående triangel ser vi den Heliga Andes vita duva skina. Vi ska komma ihåg att den Helige Ande är den heliga försoningen, bärare och företrädare av de andra två ursprungliga makterna -det vill säga Kether och Chokmah-. På så vis visar man oss att den Helige Ande är den stora förkunnaren, för vi kommer ihåg att han är maken till vår inre Gudomliga Moder, vår INDIVIDUELLA PRAKRITI som måste befruktas av DET TREDJE LOGOS -Shiva-.

Det är också bra att betona att vi i den lägre delen av denna stora cirkel observerar en annan mindre som är en allegori för Theomegalogos skapande aktivitet. Av det skälet observerar vi virvlar av eldkrafter som slungas ut såsom strålar till en överaktiv sol. Detta är det gigantiska verket av Okidanokh, den elektriska strömvirvel som vår Patriark: V.M. Samael Aun Weor talar till oss om. Denna virvel av ljus omges av de stjärnor som utpekar de tusentals Monader som kommer till manifestationen  i sökandet efter sitt eget Inre Självförverkligande.

Utanför de två cirklar som vi har beskrivit ser vi en tredje som i sitt sköte hyser fördärvliga ondsinta eller dunkla varelser. Detta är den sfär som kosmogenesis definierar som TRITOKOSMOS, de kristna helvetena, de romerska avernus eller avitchi bland indierna. Sammanfattningsvis, kära vänner,  skulle vi här kunna tala om tre kosmos som visas här, nämligen: DET HÖGRE KOSMOS -änglarnas- det INTERMEDIÄRA KOSMOS -världarna, raserna, solsystemen, etc., etc.- och det LÄGRE KOSMOS – hem för de misslyckade MONADERNA vilka, efter att ha förlorat de TRE TUSEN CYKLERNA AV MANIFESTATION, går in i den NEDSÄNKTA INVOLUTIONEN.

Vi avslutar vår beskrivning med att observera att underifrån och uppåt går det likaledes tre trålar av ljus uppåt som förenas med de tre eldstrålar som gått ner i början av beskrivningen av vår gravyr. Detta säger oss att dessa sex strålar illustrerar för oss de sex strålar som formar Salomos Stjärna och det informerar oss om att hela skapelsen en dag kommer att återvända till dess ursprungliga utgångspunkt…

Jag överlämnar nu några fraser till er för er reflektion:

«Genom att skapa finner Gud i sig själv». Rabindranath Tagore

«Om vi har skapats till Guds avbild bör vi vara skapare». Carmen Silva

«Man kan inte skapa något som inte redan finns i oss själva». Bernard Shaw

«Den hand som ger har, även om den är ful, säkert dess lovprisning». Shakespeare

«Svårigheterna ökar allt eftersom man närmar sig slutet». Goethe

MAGNIFICAT ANIMA MEA DOMINUM. ─‘Min själ prisar Herren─.

KWEN KHAN KHU