Ka?rlek - V.M. Samael Aun Weor

Kärlek

Kärlek 850 480 V.M. Samael Aun Weor

Gud som FADER är VISHET. Gud som MODER är KÄRLEK.

Gud som Fader residerar i Vishetens Öga. Vishetens Öga är beläget mellan ögonbrynen Gud som Fader residerar i Vishetens Öga. Vishetens Öga är beläget mellan ögonbrynen. Gud som Kärlek finner man i Hjärtats Tempel. Vishet och Kärlek är de två huvudpelarna i den Stora Vita Logen.

Att Älska, så vackert det är att Älska. Endast de stora själarna kan Älska och vet hur man Älskar. Kärlek är oändlig ömhet… Kärlek är det liv som skälver i varje atom, på samma sätt som det skälver i varje sol.

Kärleken kan inte definieras eftersom den är Världens Gudomliga Moder; den är det som kommer till oss när vi är riktigt förälskade.

Kärleken känner man i djupet av sitt hjärta, det är en underbar upplevelse, det är förtärande eld, det är gudomligt vin som berusar de som dricker av det. En enkel väldoftande näsduk, ett brev, en blomma, uppväcker en oerhörd inre längtan, en exotisk extas, ett outsägligt välbehag, i själens djup.

Ingen har någonsin kunnat definiera Kärleken, man måste uppleva den, man måste känna den. Endast de högt förälskade vet verkligen vad det är som man kallar Kärlek.

Det Fullkomliga Äktenskapet är föreningen mellan två människor som verkligen kan Älska.

För att det verkligen ska finnas Kärlek måste mannen och kvinnan älska varandra på alla de sju stora Kosmiska Planen.

För att det ska finnas Kärlek är det viktigt att det existerar en själslig samhörighet i de tre sfärerna Tanke, Känsla och Vilja.

När de två människorna vibrerar i samstämmighet i sina tankar, känslor och viljor, då förverkligas det Fullkomliga Äktenskapet på de Sju Planen av Kosmiskt Medvetande.

Det finns personer som är gifta på det Fysiska och det Eteriska planet, men inte på det Astrala planet. Andra är gifta på de Fysiska, Eteriska och Astrala planen, men inte på det Mentala planet; var och en tänker på sitt sätt, kvinnan har en religion och mannen har en annan, de är inte överens i sina tankar, etc., etc., etc.

Det finns äktenskap med samhörighet i tanke- och känslovärldarna, men de är rakt motsatta i viljans värld. Dessa äktenskap grälar ständigt, de är inte lyckliga.

Det Fullkomliga Äktenskapet måste förverkligas på de Sju Planen av Kosmiskt Medvetande.

Det finns äktenskap som inte ens når upp till det Astrala planet; då existerar inte ens en sexuell attraktion, dessa äktenskap är verkligen misslyckade. Denna typ av äktenskap grundar sig uteslutande på den äktenskapliga formen.

Några människor lever ett äktenskapligt liv på det Fysiska planet med en bestämd make eller maka, och på det Mentala planet lever de ett äktenskapligt liv tillsammans med en annan partner. Vi finner sällan ett Fullkomligt Äktenskap. För att det ska finnas Kärlek måste det finnas samhörighet i tanke, samhörighet i känsla och vilja.

Där det finns en aritmetisk beräkning finns det ingen Kärlek. Olyckligtvis har bankkonto, kommers och plast blivit en del av Kärleken i det moderna livet. I de hem där det endast finns additioner och subtraktioner finns ingen Kärlek. När Kärleken lämnar hjärtat vänder den knappast tillbaka. Kärleken är ett mycket svårfångat barn.

De äktenskap som kommer till stånd utan kärlek och endast grundar sig på ekonomiska och sociala intressen är verkligen en försyndelse mot den Helige Ande. Denna typ av äktenskap misslyckas oundvikligen.

De förälskade förväxlar ofta Begäret med Kärleken och det värsta är att de gifter sig i tron att de är förälskade. När den sexuella akten är över och de köttsliga passionerna har tillfredställts, då kommer besvikelsen, endast den skrämmande verkligheten finns kvar.

De förälskade bör granska sig själva innan de gifter sig, för att få veta om de verkligen är förälskade. Passionen förväxlas ofta med Kärlek. Kärleken och Begäret är helt och hållet varandras motsatser.

Den som verkligen är förälskad är beredd att offra så mycket som den sista droppen av sitt eget blod för sin älskade. Granska dig själv innan du gifter dig. Är du beredd att offra så mycket som den sista droppen av ditt eget blod för din älskade? Skulle du vara beredd att ge ditt liv för att din älskade skulle få leva? Reflektera och meditera.

Finns det en verklig samhörighet i tankar, känslor och viljor med den du älskar? Tänk på att om denna fullständiga samhörighet inte finns då kommer ditt äktenskap inte att bli himmelskt utan ett riktigt helvete. Låt dig inte drivas med av begäret. ”Ta inte bara död på begäret utan på själva skuggan av begärets frestande träd”.

Kärleken börjar med en gnista av ljuv sympati, med oändlig ömhet får den substans och den syntetiseras i högsta dyrkan.

Ett Fullkomligt Äktenskap är föreningen mellan två människor som fullständigt avgudar varandra. I Kärleken existerar varken projekt eller bankkonton. Om du håller på att planera eller göra beräkningar, då är det för att du inte är förälskad. Tänk efter innan du tar det stora steget. Är du verkligen förälskad? Tänk på begärets illusion. Kom ihåg att begärets låga förbränner livet och sedan finns endast dödens skrämmande verklighet kvar.

Betrakta din älskades ögon, låt dig förloras i pupillernas lycksalighet, men om du vill bli lycklig, låt dig inte drivas med av begäret.

Man som är förälskad, förväxla inte Kärlek och passion. Granska dig själv grundligt. Du måste veta om hon tillhör dig i själen. Du måste veta om du helt och hållet hör samman med henne i Tankens, Känslans och Viljans tre världar.

Otrohet är det grymma svaret på bristande Kärlek. Den verkligt förälskade kvinnan skulle föredra döden framför otroheten. Mannen som är otrogen är inte förälskad.

Kärleken är oerhört Gudomlig. Världens Välsignade Modergudinna är det som kallas Kärlek.

Genom Kärlekens oerhörda eld kan vi förvandla oss själva till Gudar för att, uppfyllda av majestätisk storhet, tränga in i den Kosmiska Vetenskapens Amfiteater.

Det Fullkomliga Äktenskapet, kapitel I, ”Kärlek”
Samael Aun Weor