Herkules inför en korsväg

Herkules inför en korsväg

Herkules inför en korsväg 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mycket kära vänner:

Med stor glädje sänder jag er några rader för att tala till er om denna gravyr som bär titeln…

…HERKULES INFÖR KORSVÄGEN

Upphovsmannen till denna vackra gravyr är Pieter Symonsz Potter -1597-1652-, en nederländsk konstnär som var aktiv i Leiden och i Amsterdam. En kopia finns på Rijksmuseum eller på Nationalmuseet i Amsterdam.

Herkules inför korsvägen, Pieter Nolpe

Denna gravyr syftar, esoteriskt, på det beslut som varje aspirat till den SOLÄRA MÄNNISKAN måste fatta, med andra ord, varje Bodhisattva som redan har rest sina sju Ormar av Eld, bör på ett tydligt sätt besluta sig för alkemistens Torra Väg eller den Fuktiga Vägen inom transmutationskonsten. Detta är skälet till att vi ser den Soläre Hjälten med sin karaktäristiska klubba framför en korsväg

Där observerar aspiranten till den SANNA SOLÄRA MÄNNISKAN två vägar, och på dessa observerar vi två mycket representativa kvinnor. Till höger om Herkules finner vi en dam som bär med sig en öppen bok. Denna dam har döpts med beteckningen SANNINGEN. Med henne inleds en smal stig på vilken det går personer som bär ett kors på sina axlar. Denna bild är en allegori för den Direkta Vägen eller Befrielsens Väg. Gnosis förklarar för oss, genom V.M. Samael Aun Weor, att denna väg eller stig leder oss till ett försakande av existensen i relativitetens värld för att introducera oss i sfären för befriandet från Samsaras Hjul…

Denna väg, högst skattade läsare, slutar framför ett slott, vilket inte är något annat än boningen till VARAT, vår Fader som finns i det fördolda.

Damen som vi syftar på bär en sol på sin barm. Denna sol representerar ljuset i alla  bemärkelser. Denna dam är onekligen Stella Maris, vår inre Lilla Moder.

Nära det gudomliga Eviga Feminina, vilande över en mur, svävande, framträder en änge som erbjuder en palmgren -symbol för seger-, förebådande framsteg för Herkules på hans färd.

Vi skulle, dock, kunna fråga oss när vi har nått hit varför Herkules, som representerar den SOLÄRA MÄNNISKAN, visas framför Befrielsens Väg och framför den andra stigen som leder till förtappelse -eller involution- och inte till Nirvana.

SVAR: För vad konstnären har velat visa esoteriskt är, just precis, att själva den Nirvaniska Vägen utgör en del av RELATIVITETEN, och det enda sättet att befria oss från all RELATIVITET är genom att låta oss absorberas i djupen av TALIDAD. Så står det skrivet i Pistis Sophia som avslöjats av vår Avatar: V.M. Samael Aun Weor. Många nirvaner som senare har velat återvända till den tredimensionella världen för att arbeta för mänskligheten, har blivit förrådda av det inre Vilddjurets tentakler, de har förlorat sina värden och de har på nytt förvandlats till individer som är bundna vid ödets hjul -det vill säga: Samsara-, deras psykologiska aggregat har återuppstått i dem och, till sist, har det slutat med att de har involutionerat. Detta den råa verkligheten.

På den andra sidan ser man en annan kvinna som bär en  huvudbonad på sitt huvud gjord av strutsfjädrar. Denna dam går klädd med många materiella attribut i sina kläder. Nämnda dam har kallats BEDRÄGERIET. Denna kvinna pekar med sin vänstra han på en glob som symboliserar vår värld, och låter oss förstå att den väldiga majoriteten av själar som lever på detta planetklot, förvisso, är fångade av illusionismen eller bedrägeriet.

Bakom den här andra kvinnan ser vi en demon som talar till henne i örat. Denna demon är den levande representationen av vårt djuriska Ego, som vi redan vet är mångfaldigt i dess manifestation.

I bakgrunden till denna andra väg som representaras av denna kvinna ser man ett par som vandrar tillsammans med flera demoner som låter dödens trummor ljuda, och längre bort i bakgrunden till detta kan vi lägga märke till några våldsamma lågor vilka tydligt pekar på helvetets lågor eller involutionen. Vi kan kan även, där i bakgrunden av denna mörka väg, se en krets som utgörs av vissa personer. Denna krets syftar samlingen av de förtappade själarna.

Det är bra att framhäva att vi vid fötterna till denna pretentiösa kvinna ser objekt som är representativa för fåfänga, njutning, etc.,etc., allt detta som håller folkmassorna fastklamrade vid den onda cirkeln av Samsaras Hjul. Därför dör vi och sedan föds vi på nytt i denna tårarnas dal för att åter igen upprepa våra egoiska dumheter.

Låt oss reflektera, illustra läsare, över dessa bilder som bekräftar för oss behovet av att bestämma oss endera för det godas vägar eller för de ondas stigar.

TV NE CEDE MALIS. ─‘Ge inte efter för det onda’─.

KWEN KHAN KHU