Mayamaysterier

Mayamaysterier 1585 891 V.M. Samael Aun Weor
Mayamaysterier

Ett verk kallat att bli en oumbärlig länk i den kunskapskedja som kommer att leda oss till en vis tolkning av vad detta folk uppnått, utan något tvivel, den visa förening mellan det gudomliga och det mänskliga: mayakulturen. Denna bok innehåller i grunden de tolkningar som den vördnadsvärda Mäsater Samael ger, till glädje för oss, av de symboler och budskap som gömmer sig i stenarna av skulpturerna i Copán, Honduras.