Människan, lagarna och det Absoluta

Människan, lagarna och det Absoluta 1672 940 V.M. Kwen Khan Khu
Människan, lagarna och det Absoluta

Denna avhandling tränger in i det metafysiska scenariot och bidrar, för första gången, med en verklig syntes som illustrerar oss beträffande alla dess hemliga lagar som styr kosmos, skapelsen och hela den himmelska stommen, med syftet att den som verkligen vill lyckas förenas med det outgrundliga, med det eviga, med det oföränderliga, lyckas göra det och kan etablera sig i det hebreiska Kabbalas AIN eller boningen till ”allt odelbart” … Den merit som författaren till detta verk har består i att det är omhuldat av doktrinära påståenden av Vattumannens Avatar: Samael Aun Weor, eftersom var och en av de lagar som här gås igenom har sitt legitima bestyrkande i läran av Vattumannens Avatar…