Abraxas

Abraxas 1585 891 V.M. Samael Aun Weor
Abraxas

Denna avhandling består av väldigt varierande artiklar som Vattumannens Avatar, Samael Aun Weor, publicerade i en tidskrift kallad ”Internationella Abraxas” för mänsklighetens bästa. På ett sammanfattat och koncentrerat sätt kommer läsaren, i föreliggande verk, att finna epistlar, extraordinära kommentarer beträffande olika paranormala fenomen, förmaningar till de hängivna av den Hemilga Vägen, inbjudningar till Internationella Kongresser, hänsyftnignar till projekt som borde göras för att förhärliga den Stora Saken, etc.