Mot gnosis

Mot gnosis 1570 883 V.M. Samael Aun Weor
Mot gnosis

Julbudskapet 64-65, känt som Mot Gnosis, är ett kort verk och enkelt att läsa, men samtidigt djupt och komplett, eftersom V.M. Samael Aun Weor i detta lägger de doktrinära grunderna som tillåter läsaren att få svar på de huvudsakliga frågetecknen beträffande den gnostiska eskatologin (människans öde), såsom de praktiska grunderna, så att var och en som är intresserad verkligen kan upptäcka Varat som döljer sig bortom existensen. Parménides postulerade de ontolgoiska grunderna beträffande Varat, och i denna text kommer vi att finna dem förnyade i form av intressanta buddhistiska anekdoter och förklarade på ett sätt som denna enastående författares penna kan göra det, så att vi bakom den inerta bokstaven kan finna det levande budskapet till varje erfaren person som vågar luta sig ut mot tomhetens avgrund (den inre) som upprätthåller allt.