Ego, essens och realitet

Ego, essens och realitet 1583 890 V.M. Kwen Khan Khu
Ego, essens och realitet

Tankar och fraser av filosofisk karaktär, poesier som har utgjutits från ett nostalgiskt hjärta och olika upplevelser av mystik, utgör innehållet i detta verk. EGO, ESSENS OCH REALITET är en lovsång till det äventyr som ska leda oss till det yttersta mål som älskarna av sanningen längtar efter, liktydigt med det poetiska och filosofiska beträffande dessa resor av mytologiska titaner som traktade efter att tusen gånger erövra ”det gyllene skinnet” som övervakades i Kolchis…