Epistel eller brev till en hungrande och törstande själ. Den övertygande djävulen, Jakob Böhme

Epistel eller brev till en hungrande och törstande själ. Den övertygande djävulen.

Epistel eller brev till en hungrande och törstande själ. Den övertygande djävulen. 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mycket kära läsare:

Ädla vänner, jag sänder denna nya gravyr som bär titeln…

…EPISTEL ELLER BREV TILL EN HUNGRANDE OCH TÖRSTANDE SJÄL. DEN ÖVERTYGANDE DJÄVULEN.

Vi börjar med att säga att denna gravyr är omslaget till en bok som bär samma titel som den vi tidigare har nämnt och vilken utarbetades av den berömde Jakob Böhme, som levde mellan åren 1575 och 1624.

Författaren sände denna dialog mellan en hungrande själ och en upplyst själ, direkt till en adressat. Adressaten var Siegmund Johann von Schweinichen, en av hans stödgivare.

Vi måste varna våra kära läsare om att den djävul som han syftar på i denna gravyr är själva Lucifer, eller «skuggan till den inre Kristus» som vi har nämnt i de gnostiska texterna.

När boken börjar, ger Jakob Böhme röst åt den hungrande själen och säger då:

«Om jag hade kunskap om naturen och om varelserna, skulle jag vilja behärska världen».

På vilket djävulen svarade:

«Skälet till denna kunskap finns i dig. Ändra helt enkelt din vilja från Gud till naturen och varelserna, då kommer begäret efter denna smak att uppstå i dig, då kommer du att kunna äta av kunskapens träd på gott och ont, då kommer du att veta allt».

Det är uppenbart att det föregående stycket syftar på den frestelse som själarna genomled i det jordiska paradiset, enligt de Heliga Skrifterna, vilket satte igång födelsen av Egot och dess fruktansvärda konsekvenser fram till våra dagar.

På ett mystiskt sätt blandar författaren Jakob Böhme detta med den grekiska mytologin för att säga oss:

«När detta inträffande, tände Vulcanos eldens hjul hos Essensen och alla egenskaperna hos naturen väcktes i själen och den introducerades i dess egen aptit och begär… Det var en mask likt ormar av eld som djävulen presenterade för den till sin avbild, och han började att regera över jorden på ett djuriskt sätt»…

I den föregående texten talarman till oss om dessa avlägsna stunder när änglafallet startade som många folks teogonier talar om och, specifikt, det som de de Heliga Skrifterna berättar för oss. Men, den tusenåriga Gnosticismen har alltid känt till detaljerna i hela detta drama, och idag, mitt under det tjugonde och det tjugoförsta århundradena, har VM. Samael Aun Weor tydligt avslöjat för oss vad som verkligen inträffade mitt i denna fruktansvärda tragedi.

För de som älskar Gnosis är det ingen hemlighet att detta «hjul av eld hos Essenserna» var de elektriska-erotiska strömmar som satte igång tack vara det teurgiska arbetet av Ängeln Sakaki och hans heliga kommission  för miljontals år sedan. Detta gav upphov till att de «oskyldiga» själarna lärde känna otuktens synd och identifierade sig med skapelsen, med naturen, det vill säga, de blev fångar till maya;-nämligen:illusionen-. På så vis, på detta sätt började den mänskliga avkomman att härska över Jorden på ett djuriskt sätt, för JAGET är groteskt, brutalt, djuriskt och kan endast göra dumheter.

Historiker och teologer är intresserade av sättet som djävulen talar, eftersom, enligt dem, talar djävulen som en förförare, inte av Eva paradiset, utan han använder ett förnuft som liknar sättet att tänka i sekulära tider. Det är klart att  Jakob Böhme i sitt verk anpassat dessa tusenåriga ord från Genesis för att försöka få dramat att närma sig esoteriker på den tiden och i våra dagar.

Förenat med detta, säger man till oss att djävulen använde argument som dessa:

«Guds sons grymma död på korset betalar straffet för de mänskliga förbrytelserna och det är tillräckligt».

Djävulen säger då:

«Varför är du bekymrad? Se på världen hur den lever med glädje,  den kommer att fortsätta att var lycklig: Kristus betalade för alla personer och han gjorde tillräckligt; du kan bara trösta dig med det som har hänt, då kommer du att vara lycklig. Du kan inte uppnå den gudomliga sensiviteten här i den här världen, låt dig bara drivas med och ta hand kroppen och den temporära äran. Se här, nu är du stark, stor och ädel, sträva efter att bli större, rikare och mäktigare, använd din konst och intelligens så att alla fruktar dig, då kommer du att få ett gott rykte och ett namn i världen»…

Och djävulen tillade:

«Varför skulle det vara nödvändigt att bli räddad om vi lever i en sekulär värld, vacker och full av glädje?

Det är nödvändigt att söka efter självständighet genom rikedom: Se den sköna värld som Gud skapat åt sig och han gjorde sig till herre över alla varelser för att härska över dem: samla in rikedomarna åt dig från ditt äktenskap så att du inte längre behöver världen när du når din ålderdom och ditt slut».

Djävulen noterade:

«Varje ångerfull syndare kan accepteras av Gud, utan att tillfället har någon betydelse, om man bara ångrar sig».

Och han påpekade:

«Syndaren kan ta sig tid, bete sig som en tyrann och visa ångerfullt endast en kort stund innan döden för att uppnå den lycka som man försäkrar oss om finns i himlen. I en vacker värld, är den melankoliske [den som kontemplerar] en dumbom en tönt. Vad tror du kulle hända om du blev melankolisk [kontemplativ]? Då skulle du vara den dumma bland alla och du skulle leva i en meningslös tristess, som varken Gud eller naturen tycker om…».  

Man måste säga, vänner, att djävulens hyllning till livet endast blir bräcklig när man tvivlar på skönheten i den här världen i kriget, i det grymmaste som Centraleuropa hade sett fram till den stunden: det Trettioåriga kriget.

Om vi analyserar djävulens ord som framförts av Jakob Böhme i hans avhandling, kan vi konstatera att de döda religionerna, mycket riktigt, i deras strävan att vilja behålla folkmassorna i sina församlingar, har de under århundraden just precis upprepat orden från den stora TROLLKONSTNÄREN-nämligen: Jaget-; Egot, JAGET när det försöker övertyga Medvetandet, Själarna, om att vad V.M. Aberamentho genomlevde verkligen suddade ut världens synder… Men i själva verket vad han kom för att visa oss är det drama som, när det tolkas med visdom, kan tilldela de själar som törstar efter ljus och vilka är beredda att tillämpa DE TRE FAKTORERNA AV MEDVETANDETS REVOLUTION.

Det är många som tänker att vi, trots att vi har varit gangters, mördare, tjuvar, kriminella, etc., etc., etc., med en enkel omvändelse innan vi dör kommer att gå direkt till himlarna av Medvetenhet, eller de högre världarna. Ett enormt misstag! Gud, VARAT, är ingen idiot som vi kan övertyga med några tårar och slag på bröstet!! Dessa personer är ovetande om  existensen av Ödets Arkonter och önskemål från den Stora Gudomliga Lagen. Detta är ren okunnighet. De vet inget om det som vi kallar karma och dharma, etc., etc., etc.

JAGET kommer alltid av visa oss hägringar under vårt liv. Det kommer alltid att få oss at tro att vi kommer att bli rika, berömda, lyckliga, etc., etc., även om vi begår olika kränkningar under vår vistelse i denna existens. Och i det mentala sinnet hos många okunniga finns föreställningen om att vi inte behöver bli räddade av något eller av något, detta är JAGETS filosofi.  

Mycket intressant är det faktum att det, i mitten av texten till detta verk, dyker upp ord från en upplyst själ, som säger:

«Du behöver inte göra någonting  [för att återvända], förutom att överge din vilja [egoistiska], dina egna bekvämligheter och dina dåliga egenskaper kommer att försvagas, och om du vågar dö, kommer du med din vilja att på nytt försjunka i DET ENDA, det är därifrån du från början har kommit».

De fraser som syftar på den upplysta själen anspelar direkt på att överge Jagets vilja och kämpa mot våra svagheter- Jagen-, för att, lite i taget, integreras med den ursprungliga ENHETEN från vilken vi har emanerat.

Denna själ tillade sedan:

«Jag följde ditt råd och på så vis fick jag en överblick över den gudomliga blidheten. Men den har avlägsnats från mig på nytt och nu över jag övergiven och i stor frestelse utifrån, inför världen, alla mina goda vänner lämnar mig och de driver med mig. Jag utmanas även inifrån av rädslan och tvivlet, och jag vet nu inte vad jag ska göra».

Det är onekligen så, högt skattade läsare, att när vi försöker leva den Hemliga Vägen kommer vi gång på gång att känna oss övergivna och utsatta för stora frestelser inom och utanför oss själva. Det är också helt sant att, när vi vill återvända till Fadern, kommer världen-vänskapsbanden, familjemedlemmarna, vännerna, etc., etc.- att vända oss ryggen för de befinner sig i sina olika festligheter och vi deltar inte heller i deras drömmar och fantasier.

Och den upplysta själen tillade:

«Nu tycker jag om dig. Nu vandrar vår käre Herren Kristus med mig och under min pilgrimsfärd på Jorden… Denna plågade själ började nu sin bana under Kristi tålmodighet, och han gick in med hopp i den gudomliga tillförsikten, och den blev mäktig och starkare dag för dag, och dess dåliga tendenser [de psykologiska aggregaten]  slocknade mer och mer inom den… Ett stort Rike av Nåd inrättade sig, och dörrarna öppnades för den till den gudomliga uppenbarelsen, och Himmelriket uppenbarades sig i den».

Vi ska nu, framstående läsare, gå vidare till beskrivningen av denna vackra gravyr.

Konversationer mellan de upplysta själarna och de ej upplysta, Jakob Böhme

Först och främst har vi framför våra ögon titeln till densamma: Konversationer mellan de upplysta själarna och de ej upplysta.

Genast därefter observerar vi, på ett mer eller mindre otydligt sätt, ordet PARADEIS, vilket, med största sannolikhet, kommer från det grekiska ordet PARADEISOS, och vilket ska översättas som ‘Edens Trädgård’. Uppenbarligen består denna trädgård av de högre dimensionerna i kosmos, där Skaparens väldoft och skönhet råder.

Detta ord som tidigare nämnts befinner sig innesluten i en halvcirkel. I den lägre delen av denna finner vi ett kors och inuti detta en triangel. Denna triangel syftar på SKAPELSENS TRE URSPRUNGLIGA KRAFTER som manifesterar sig i själva skapelsen. Korset talar till oss om den väldiga makt som den innesluter, eftersom det är tack vare detta som man kan genomföra miraklet av korsningen mellan de maskulina och feminina energierna så att livet uppstår igen.

Dessa krafter som vi tidigare talar om tas emot av den Helige Andes duva, vilken är den som delar ut dessa i den kosmiska livmodern eller Mulaprakriti bland indierna. Hon är representationen av det kabbalistiska Tredje Logos, den stora försonaren och den stora renaren. Den Helige Ande utgör en av den stora cirkel eller det grekiska ouroboros griego, Serpens qui caudam devoravit, eller ‘orm som slukar sin egen svans’. Denna symbol har alltid representerat det Stora Verkets Visdom, men, det är bra att påpeka att, i detta fall, liknar ormens huvud en drakes, eftersom det är känt av oss alla att denna mytologiska individ är själva den frestande LUCIFER som inte bara beviljar gåvor och hemligheter till de som har lyckats besegra honom i den hårda invigande striden… Det signifikativa faktum att vi ser en duva mellan en del av cirkeln som formas av ouroboros och den andra övre halvcirkeln, är för att visa oss att endast genom den Helige Andes energi -nämligen: Ens-Seminis- kan vi nå upp till himmelriket, det superlativa Medvetandets rike.

Inuti denna cirkel som formar ouroboros kan vi observera ett ÖGA som fäller en tår. Detta öga symboliserar de själar som är fastkedjade vid lidandena i Samsara, mänskligheten som är fångade i de passioner som det DJURISKA EGOT framkallar hos dem. Dessa passioner är beskrivna på gammal tyska i det inre av den cirkel som formar ouroboros, låt oss se:

Till vänster om duvan finner vi ordet  Zorn, som ska tolkas som ‘VREDE’, och, även, det här andra: Fewer, som ska läsas som ‘FUEGO’.

Till höger om den heliga fågeln finner vi ordet Hoffart, som vi bör tolka som ‘STOLTHET’, ‘HÖGMOD’, och även det hr andra: Lufft, som betyder ‘LUFT’.

Nedanför ögat, till vänster, kan vi läsa:  Neidt, som ska tolkas som ‘AVUND’, åtföljt av det här andra: Wasser, som betyder ‘VATTEN’.

Och, på samma sätt ser vi, under det stora ögat, till höger, ordet Beitz, som syftar på ‘GIRIGHETEN’, åtföljt av det här andra: Erde, som ska tolkas som  ‘JORD’.

Det är intressant att se de ord som är representativa för de mänskliga defekterna åtföljda av andra som representerar de fyra elementen. Det är ingen hemlighet för någon att VREDEN framkallar de stora koleriska eldsvådorna hos mänskligheten. Vi ska komma ihåg de Första och det Andra Världskrigen som vår värld har genomlidit. På samma sätt tycker HÖGMODET om att vara överdådigt och beundrat av folkmassorna som den vind som utplånar städer när orkanerna släpps lösa. Likaledes tycker AVUNDSJUKAN om att simma i alla vatten, i alla omgivningar, och den är som fukten, den tränger in överallt. Och slutligen, GIRIGHETEN som är orsaken till väldigt många missförhållanden bland de mänskliga varelserna, eftersom folk lever konkurrerande om att vara bättre -materiellt- än sina medmänniskor. Allt detta är den stora tragedi som vi humanoider lever i på denna sorgliga planet. Och det är på grund av detta som den cirkel som formar ouroboros är full av eld, eftersom vårt människosläkte är långt ifrån att överge Samsaras hjul och att bli uppslukad av visdomen…

Jag skänker er nu några fraser att reflektera över:

«Hyckleri är en last på modet, och lasterna på modet har alltid tagits för dygder». Moliere

«Hyckleri mot sig själv är den värsta av lasterna eftersom den inte ger utrymme för ånger». Madame Swetchine

«Hycklaren är det ondas förskräckliga hermafrodit». Victor Hugo

«Hycklarna tjänar inte Gud, men de de betjänar sig av Gud för att lura sina medmänniskor». Balzac

«Den mest skamliga lasten av alla, är att maskera de egna tankarna». Esquilo

TEMPUS EDAX RERUM. ─‘Tiden är förtärande’─.

KWEN KHAN KHU