Diferitele Euri

Diferitele Euri 850 480 V.M. Samael Aun Weor

Mamiferul rațional, în mod greșit numit om, în realitate nu posedă o individualitate definită. Incontestabil, această lipsă de unitate psihologică în umanoid este cauza atâtor dificultăți și amărăciuni.

Corpul fizic este o unitate completă și funcționează ca un întreg organic, mai puțin când este bolnav.

Dar viața interioară a umanoidului în niciun caz nu este o unitate psihologică.

Cel mai grav lucru din toate acestea, în pofida a ceea ce spun diversele școli de tip pseudoezoteric și pseudoocultist, este lipsa organizării psihologice în profunzimea însăși a fiecărui subiect.

Cu siguranță, în astfel de condiții, în viața interioară a persoanelor, nu există o muncă armonioasă ca un întreg.

Umanoidul, în raport cu starea sa interioară, este o multiplicitate psihologică, o sumă de Euri.

Ignoranții cultivați ai acestei epoci tenebroase închină un cult Eului, îl divinizează, îl pun pe altare, îl numesc: „Alter Ego”, „Eu Superior”, „Eu Divin” etc., etc., etc.

Nu vor săși dea seama pedanții acestei vârste negre în care trăim, că „Eu Superior” sau „Eu Inferior” sunt două secțiuni ale aceluiași Ego pluralizat…

Umanoidul cu siguranță nu are un „Eu permanent”, ci o multitudine de diferite Euri infraumane și absurde.

Bietul animal intelectual, în mod greșit numit om, este asemănător unei case în dezordine, unde, în loc de un stăpân, există mulți servitori care vor întotdeauna să comande și să facă tot ce au chef…

Cea mai mare greșeală a pseudoezoterismului și a pseudoocultismului ieftin este de a presupune că toți posedă, sau că au, un „Eu permanent și neschimbător”, fără început și fără sfârșit…

Dacă aceia care gândesc astfel șiar trezi Conștiința, chiar și numai pentru o clipă, ar putea evidenția în mod clar, prin ei înșiși, că umanoidul rațional nu este niciodată același pentru mult timp…

Mamiferul intelectual, din punct de vedere psihologic, se schimbă în mod continuu…

A crede că dacă o persoană se numește Luis, rămâne mereu Luis, se dovedește a fi ceva asemănător cu o glumă de foarte prost-gust…

Acest subiect care se numește Luis are în el însuși alte Euri, alte Egouri care se exprimă în diferite momente prin intermediul personalității sale și chiar dacă lui Luis nui place lăcomia, altui Eu din el –săl numim Pepe– îi place lăcomia și așa mai departe…

Nicio persoană nu este aceeași în mod continuu; întradevăr, nu este nevoie să fii foarte înțelept pentru ați da seama exact de nenumăratele schimbări și contradicții ale fiecărui subiect…

A presupune că cineva posedă un „Eu permanent și neschimbător” echivalează imediat cu un abuz față de semeni și față de noi înșine…

Înăuntrul fiecărei persoane trăiesc multe persoane, multe Euri; aceasta o poate verifica, prin sine însăși și în mod direct, orice persoană trezită, conștientă…

Psihologie revoluționară, Capitolul X, „Diferitele Euri”
Samael Aun Weor