Uppenbarelser av Gud-Moder i världen

Uppenbarelser av Gud-Moder i världen 1577 887 Lynn Hachey
Uppenbarelser av Gud-Moder i världen

I detta verk har läsaren möjligheten att på ett vackert och fenomenalt sätt närma sig figuren av Shakti, den eviga hustrun och följeslagerskan till Shiva med hennes fem aspekter, utan vilka universum inte skulle existera och skönheten och poesin inte hade haft mening eller plats.

Hon, Isis med mysteriets slöja, såsom försakande Moder, har alltid sörjt för oss, hennes barn. Men vi, förlorade, vänder henne ryggen och på ett aningslöst och felaktigt sätt försjunker vi i bitterheten i frånvaron av hennes ljus.

Genom detta verk kommer vi att kunna rädda oss, genom att förstå Henne och genom att lära oss att det inte finns något större eller något som fyller ett plågat hjärta mer än den oändliga kärleken från Gud Moder.