Cynismen- Hans Holbein, Pilatus tvättar händerna

Cynismen

Cynismen 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Högt skattade vänner:

Jag ämnar, genom dessa sidor, förmedla några ord beträffande…

…CYNISMEN

Som en del av sin machiavellism, har våra tiders humanoid många gånger valt att vilja berika sitt stackars sinne med en oangenäm vana, och denna vana är ingen annan än den förskräckliga vanan att svara genom cynism.  

För många intellektuella är cynismen symbolen för storslagenhet, för intelligens och för att vara skicklig på att svara vem som helst när en konversation inleds mellan två personer, där den ena försöker såra den andra så mycket som möjligt.

Det står skrivet att okunnigheten är våghalsig, och många är de rationella däggdjur som förväxlar bensin med korv. Humanoidens mentala sinne är så degenererat att det inte längre kan skilja mellan när en sak, även om den förefaller oss vara normal, är absolut abnorm, detta är vår olycka.

Kamraterna på kniveggen stig bör veta att, för att lyckas resa den eldorm som svarar mot vår mentala kropp, är det högst angeläget att de överger denna osunda vana och outtröttligt kämpar för att etablera den förlorade oskuldsfullheten i sitt psyke.

Cynismen är ett aggregat som härrör från högmodet, och därför är det kapabelt att manifestera sig i relation till materiella eller andliga tilldragelser.

Vår Patriark förklarar för oss i en av sina föredrag att, när han vid ett tillfälle befann sig i infradimensionerna till vår värld för att utforska vissa aspekter av den Hemliga Vägen, mötte han en av de sju demoners vi besvärjer när vi reciterar Besvärjelsen av de Sju.  

När han befann sig mitt emot detta mörka väsen, detta avgrundens vidunder frågade han på ett cyniskt sätt vår Guru med följande ord:

-Heeeej, Samael! Vad gör du här?, jag trodde att du var där uppe med de små änglarna!

På vilket vår Avatar svarade:

-Du har fel, jag är inte här för att jag har fallit, jag är här för att jag håller på att göra en utforskning, och det är helt annorlunda!

Inför detta svar blev demonen stum och förvånades över det Mästerskap som vår Guru hade. Sedan avlägsnade han sig.

Cynismen brukar dyka upp när vi är sårade i vår egenkärlek som en reaktion på orden från någon som, man anser har förolämpat oss. Men vi som älskar den Hemliga Vägen bör inte slå tillbaka, nej. Vår hållning bör alltid vara balanserad och, om vi en dag uppnår Mästerskapet, bör vi vårda våra ord ännu mer även om vi måste ta hjälp av krafterna från Geburah  -strängheten-. Detta måste man i hög grad förstå.

Mänsklighetens sensoriska mentala sinne brukar inte förstå dessa saker. Historiskt, kan vi erinra oss Pilatus när han cyniskt frågade V.M. Aberamentho:

-Om du, som du säger, är Guds son, varför upplöser du inte detta drama som du är inblandat i?

På vilket Rabbin från Galileen svarade:

Mitt rike är inte av  denna världen! – och han förblev tyst…..

Utom all fråga befann sig Pilatus inte i nivå med denna händelse och han visste inget beträffande VARATS mysterier och beträffande det uppdrag som Jesus hade… Det var meningslöst att försöka förklara dessa saker den guvernör som representerade Rom i Judéen på den tiden.

Cynismen tycker mycket om att krossa andra medmänniskor framför allt inom politiken av idag. Allt detta grundar sig på de cyniska svar som politikerna  kastar ur sig mot varandra. Underligt nog är det alltid den som har varit mest cynisk som vinner i dessa tvister, för folk tycker om ondskefulla mentala spel och den som kan hantera dessa spel slutar som  segrare…., hur otroligt det än förefaller vara.

En av de yrken som mest använder sig av cynismen är advokatyrket, framför allt när det handlar om att argumentera, oavsett om det är mot en förmodad brottsling eller för att försvara denne. I dessa fall använder sig advokaterna, inte bara av lögner, utan av besynnerliga argumentationer för att på ett cyniskt sätt försöka bevisa grunden till deras försvar eller anklagelsen mot den skyldige. Detta är skälet till att V.M. Samael Aun Weor förklarat för oss att det finns tre mycket karmiska yrken, nämligen:

  1. Läkarvetenskapen.
  2. Journalistiken.
  3. Advokatyrket.

Många är de läkare som genom en medicinsk oförsiktighet slutligen dödar patienten och sedan säger de till dess anhöriga: «Jag är ledsen men han klarade inte operationen».

Det finns även många journalister som som har framgång för de har blivit experter på att ljuga och de får deras artiklar att förefalla vara verkliga fast de aldrig var det. På så vis manipulerar de befolkningen i vår värld.

Slutligen -som vi redan sagt-, advokaterna allierar sig till sist med satan för att för att uppnå en seger i domstolarna -de oförståndiga- på Jorden.

En sann civilisation som grundar sig på rättvisa och sanning skulle aldrig falla för dessa mänskliga uselheter, men i våra sorgliga dagar i den nuvarande Kali-Yuga, är dessa mänskliga uselheter, beklagligt nog, vårt dagliga bröd.

Högt skattade läsare, att vara allierade med Sanningen och med VARAT kräver ett mod som klarar varje prövning, och detta innebär att gå till en vägg för arkebusering om det vore nödvändigt.

«Vad som är intressant är aldrig korrekt». Oscar Wilde

«En cyniker är en människa som vet priset på alla saker men ännu är ovetande om värdet av en enda». Oscar Wilde

«Cynismen består i att se saker och ting som de verkligen är, och inte som man vill att de ska vara». Oscar Wilde

«Att rädda en civilisation är att rädda ett folks liv». Victor Hugo

NULLA POENA SINE LEGE.
─‘Inget straff utan lag ’─.

KWEN KHAN KHU