Vikten av att undvika de ödesdigra återupprepningarna - V.M. Kwen Khan Khu

Vikten av att undvika de ödesdigra återupprepningarna

Vikten av att undvika de ödesdigra återupprepningarna 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Kära läsare:

Vid detta tillfälle vill jag vända mig till er för att förmedla några reflektioner beträffande:

BETYDELSEN AV ATT UNDVIKA DE ÖDESDIGRA ÅTERUPPREPNINGARNA NÄR DET GÄLLER ATT VILJA LYCKAS UPPNÅ DEN SEXUELLA KYSKHETEN

Temat om den VETENSKAPLIGA KYSKHETEN som tas upp av Gnosticismen förvärvar den högsta relevans för sökaren av sanningen, eftersom det är på den andliga renheten som framgången vilar när det gäller vår seger på den Hemliga Vägen och beträffande allt som har att göra med förvärvandet av den omtalade VISES STEN.

Allt detta som vi ber gudomligheterna eller vårt VARA om kommer alltid att övervägas inför den Kosmiska Rättvisans våg på grundval av de grader av kyskhet som har uppnåtts av oss. Det är lagen… Ingen står över denna regel.

Såsom humanoider av denna Ariska ras släpar vi, utan tvivel, på de kedjor som vi själva har förtjänat på grund av vårt psykiska eller själsliga problem, det vill säga, på grund av VÅRT MEDVETANDES TILLSTÅND AV SÖMN. Sorgligt nog har denna sömn framkallats av de hägringar som skapats hos oss av Jaget, eller av de tiotusen Jagen som lever i våra djup, allt detta är mycket allvarligt. I vår vandring på jorden framkallar detta förbindelser med olika personer i enlighet med ÅTERUPPREPANDETS Lag, och olyckligtvis är majoriteten av våra ÅTERUPPREPNINGAR av EGOISK KARAKTÄR och inte av transcendentalt slag.

När vi finner Gnosis känner vi att en MYSTISK DÖRR öppnas i vårt liv och som äntligen erbjuder oss en flyktväg från hjulet av lidanden som vanligtvis håller det mänskliga släktet försänkt i smärta. Vi måste emellertid veta att även om Gnosis är vår universalmedicin, är det också nödvändigt att påminna om att vi måste utkämpa en strid, dag för dag, under hela vår existens, för att upptäcka, bemöta och besegra den ogudaktiga som Paulus från Tarsus talade till oss om…

Stötestenen för varje gnostisk student och för varje person, feminin eller maskulin, som är intresserade av att NÅ FRAM TILL VARAT kommer alltid att vara SEXUALITETEN. Varför? Helt enkelt för att orsaken till vår avfärd från det kända jordiska paradiset – det vill säga: psykets oskuldsfulla tillstånd- var inget annat än OTUKTEN. Detta är Pandoras ask som senare släpper lös alla olyckor under utvecklingen av våra existenser.

Även om det är sant att vägen blir mer uthärdlig och med mer faciliteter när vi är åtföljda av vår TVILLINGSJÄL – och det ska inte förväxlas med den andliga Buddhi-, vet vi också att det visar sig vara svårt att finna denna på grund av vår karma, eftersom Karmaherrarna inte är benägna att låta oss finna denna salighet. I vilket fall, kära läsare, vad som förvisso visar sig vara MYCKET VIKTIGT är att BEARBETA OSS SJÄLVA, våra vällustiga tillstånd av olika slag för att undvika att hamna i näten av de ÖDESDIGRA ÅTERUPPREPNINGARNA.

Något som förvånade mig väldigt mycket när jag lärde känna V.M. Samael Aun Weor personligen, var kapaciteten av hans upplysning, vilken tillät honom att känna till, inte bara våra tidigare liv på några sekunder, utan även våra misstag beträffande sexualiteten. Som ett exempel på detta, berättade jag, i min självbiografi, om ett möte med den Vördnadsvärde där han, plötsligt, utan att det föreföll höra hemma där, började fråga mig:

• Och hur är det med henne? Och, vad hände med den där andra? Och den där kvinnan med namnet si och så? Etc., etc., etc.

Er tjänare stod med öppen mun och jag kunde knappt tala. Till dess att jag började säga till Mästaren:

• Nåväl, den kvinnan tyckte inte om Gnosis, den där andra var alltför bunden till sina föräldrar, och kvinnan si och så ville bara ha sex, etc., etc., etc. – Och jag tillade: – Mästare, vad som var bra var att jag med alla dessa damer som jag träffade innan jag lärde känna Gnosis aldrig kom att bedriva otukt…

När några minuter hade gått tog Mästaren ordet för att fråga mig:

• Vet du varifrån alla dess kvinnor kom som dök upp i ditt liv?

SVAR:

• Ja, Mästare, jag tror att alla dessa damer vara mina återupprepningar i relation till Strumpebandsorden! Är det så? -frågade jag den Välsignade…

Mästare Samaels svar på min fråga var bekräftande, han sade till mig:

• Så är det broder, dessa damer dyker alltid upp i ditt liv på grund av de sexuella återupprepningar som du själv skapade med dessa där borta i Strumpebandsorden, olyckligtvis…!

Det är uppenbart att om er tjänare hade beblandat sig med dessa damer, hade många saker i mitt liv blivit PLÅGSAMMA, eftersom det står skrivet: «Varje synd kommer att förlåtas utom den som kränker den HELIGE ANDE!». Vi ska komma ihåg att den Helige Ande är själva den sexuella energin, causa causarum till all skapat!

Å andra sidan, tålmodiga läsare, vad hade hänt i min nuvarande existens om jag hade låtit mig dras med av dessa återupprepningar? Det kan hända att min egen karma helt enkelt inte hade låtit mig bekanta mig med Gnosis och ännu mindre med V.M. Samael, vilket hade varit en verklig tragedi för er tjänare…

Så, kära vänner man måste ta MYCKET ALLVARLIGT på detta med att SEXUALITETEN ÄR HELIG. Om man INTE FÖRSTÅR DETTA TEMA, OM MAN INTE UPPFATTAR DET I HELA DESS DJUP, kommer vi alltid att befinna oss på ytan av läran men vi kommer aldrig att gå till DJUPEN AV DENNA.

Det är nödvändigt att veta att varje människa, beklagansvärt nog, i den vällustiga legionen har ett FÖRFÖRANDE JAG, ETT JAG SOM FÅR OSS ATT KÄNNA OSS BEGÄRDA, etc., etc., etc. Detta är, uppenbarligen, INTE KÄRLEK, utifrån någon utgångspunkt, detta kallas BEGÄR. Denna tragedi får många manliga kollegor att utge sig för att vara CHARMÖRER eller DANDIES och många kvinnliga kollegor vill fortsätta att vara FEMMES FATALES… OCH hur kan vi göra anspråk på att nå Fadern med dessa idiotier? Om folk av gudomlig nåd skulle känna sin egen Buddhi åtminstone för tjugo sekunder, skulle de förbli i ett tillstånd av chock under flera dagar eller månader, för det som emanerar från vår Gudomliga Själ är på ett sätt som vi inte ens skulle kunna lyckas förställa oss det. Detta som emanerar från vår Buddhi är den SANNA KÄRLEKEN, och om Hon skulle visa oss det endast en gång i vårt liv, skulle vi bli berusade för alltid av detta heliga INTRYCK.

Det är viktigt att veta att när ett gnostiskt par eller en ensamstående man eller kvinna ber till sin Gudomliga Moder att hon hjälper oss att eliminera VÄLLUSTEN, då kommer det att börja dyka upp SEXUELLA ÅTERUPPREPNINGAR, vilka är prövningar och bör övervinnas genom att använda den DJUPA SJÄLVOBSERVATIONEN, REFLEKTIONEN. Man måste göra många praktiker och böner, även om vi har haft drömmar, för att verifiera att det är eller inte är Faderns vilja. Vanligtvis är många återupprepningar inte FADERNS VILJA, de är simpla återupprepningar och inget annat. Vi ska inte hamna i dessa fällor. Uppenbarligen är idealet att göra vägen med VÅR TVILLINGSJÄL, vilken aldrig kommer att vara en sexuell återupprepning, men i dessa dagar har folk inte meriter inför Lagen att ha denna lycka. Men om vi ber väldigt mycket till Fadern och till den Gudomliga Modern om vi är ensamstående eller separerade, då kan det hända att VARAT eller Devi-Kundalini låter en ÅTERUPPREPNING komma till vårt liv, men en fördelaktig. Det är åtminstone en återupprepning som har placerats där av Fadern. Men man måste vara säker på att denna återupprepning har kommer från Fadern och för detta måste man göra många meditationer och böner så att man sänder oss förklaringar.

En annan viktig sak som kan hjälpa er i detta tema: det är normalt att man visar oss genom drömmar att vi måste göra Arcanum A.Z.F., men detta vill inte säga att vi ska ta den första kvinnan eller den första mannen som vi ser. Det är alkemiska indikationer på vägen, vi tar alla emot dessa drömmar, de är inte indikativ på att vi på en gång, på ett brådskande sätt, måste ta en partner.

Därför, kära vänner, är det nödvändigt med en DJUP GRANSKNING beträffande våra FALSKA KÄNSLOR, för man måste ha det MYCKET KLART FÖR SIG att JAGET INTE VET HUR MAN ÄLSKAR och förväxlar det motbjudande BEGÄRET med detta som kallas KÄRLEK. Detta är orsaken till många äktenskapliga kriser och många pars misslyckanden. Dessa par tror att de har blivit förälskade men i själva verket var de uppslukade av det VÄLLUSTIGA BEGÄRET. När BEGÄRET har förbrukats finns, följaktligen, den sorgliga realiteten kvar; det fanns ingen riktig samstämmighet i de fem centra som tillhör våra organiska maskiner och resultatet är att ÄKTENSKAPET förvandlas till ett «MARTIRMONIO», vilket betyder INFERNO…

Låt oss därför reflektera, kära läsare, för att inte fortsätta att vara byten till våra ÖDESDIGRA återupprepningar. Låt oss utforska oss själva när vi befinner oss inför en dam som vi har för avsikt att erövra och låt oss fråga oss själva tusen gånger: är detta som jag känner sann kärlek eller vill jag endast äga henne för att tillfredsställa mina njutningar? Samma fråga bör våra kvinnliga kollegor ställa sig för att inte förbittra sina liv och låta sig drivas med av det DJURISKA BEGÄRET och inte av EN DJUP KÄNSLA som bryter fram från våra själsliga innandömen.

Jag tillägger slutligen, för er reflektion, några fraser som jag anser vara lämpliga, låt oss se:

«Tårar är själens blod».

Den Helige Augustinus

«Jag vet inte om det i världen finns så effektiva ord eller så elokventa talare som tårarna».

Lope de Vega

«Tårarna är dygdernas mödrar».

Chateaubriand

«De människor som är rika i tårar är goda. Avlägsna er från var och en som har ett torrt hjärta och torra ögon».

Goethe

«Friheten ligger i att bli herre över det egna livet, att inte vid något tillfälle vara beroende av någon, i att endast låta livet underordnas den egna viljan och att inte bry sig om rikedom».

Platón

IN NECIS RENASCERE INTEGER.

─‘I döden återfödas intakt och ren’─.

KWEN KHAN KHU