Astralkroppen - V.M. Kwen Khan Khu

Astralkroppen

Astralkroppen 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Högt uppskattade läsare:

ASTRALKROPPEN

1. KESDJANO kroppen ─astralkroppen─, en suprasensibel vehikel som av ockultisterna har belagts i den FEMTE DIMENSIONEN, är inte på något vis ett nödvändigt redskap för existensen…

2. LINGA SHARIRA, den vitala organiska grunden, besitter i sig själv de naturliga värden som garanterar den planetära kroppens ─den fysiska kroppen─ existens.

3. Utom all fråga är LINGA SHARIRA ─PARACELSUS MUMIE ─ den TETRADIMENSIONELLA aspekten av den fysiska kroppen.

4. KESDJANO kroppen är en lyx som väldigt få personer kan ge sig själva. Sällsynta är de som föds med en astralkropp.

5. Man vet att man har fötter för man kan gå med dessa och att man har händer för man kan använda dem.

6. Man vet också att man har en astralkropp när man kan färdas med den i de suprasensibla världarna.

7. Den som vill tillverka en KESDJANO kropp till sig själv bör arbeta intensivt i det Tredje Logos laboratorium oratorium.

8. De visa var mycket reserverade och ville aldrig någonsin lära ut hemligheten av prepareringen av Kvicksilvret. Nyckeln ligger i Arcanum A.Z.F.

9. När Kvicksilvret ─Spermans Metalliska Själ─ har befruktats av Svavlet ─Elden─, kristalliseras det i astralkroppens praktfulla och underbara form.

10. Om vi talar på ett eftertryckligt sätt kan vi säga att KESDJANO kroppen är en underbar organism, den besitter sin egen fysiologi, etc.

11. Blodet i astralkroppen är det mycket heliga HANBLEDZOIN som på ett potentiellt sätt finns bevarat i den PENTADIMENSIONELLA aspekten av blodet som cirkulerar genom den planetära kroppens vener.

12. Den Kosmiska Astro-kemin utarbetar HANBLEDZOIN som cirkulerar i astralkroppens vener…

13. Genom ALMOADZIANO sakramentet kan vilken Invigd som helst ta ut sin astralkropp från de dödas värld för att göra den synlig och påtaglig i den fysiska världen.

14. Efter det att deras fysiska vehikel har förstörts, materialiserar några Adepter, otvivelaktigt, sin fysiska vehikel i en så fullständig form att den liknar personerna av kött och ben.

15. Denna astrala materialisering bör, emellertid, inte på något vis förväxlas med den alkemiska återuppståndelsen.

16. Det är beklagligt att några Invigda har förväxlat den heliga ALMOADZIANO processen med den esoteriska ALKEMISKA återuppståndelsen.

17. Det är paradoxalt att vissa Invigda förväxlar Jesus Kristus återuppståndelseprocess med ALMOADZIANO processen.

18. Det är inte för mycket att högtidligt påstå att den STORE KABIREN JESUS ännu lever i det Heliga Landet.

19. Det skulle inte på något vis vara möjligt att underkasta sig ALMOADZIANO processen om KESDJANO kroppen, eller astralkroppen, inte i sitt inre bar på det objektiva förnuftet och en medveten vilja.

20. Naturligtvis är det endast möjligt att framkalla nämnda ALMOADZIANO process när astralkroppen fortfarande är i Sakramentens Sfär, i astralvärlden.

21. För att man ska kunna förstå den huvudsakliga grunden till ALMOADZIANO processen, är det oumbärligt att känna till två specifika egenskaper av Varats HANBLEDZOIN ,det vill säga, beträffande blodet i astralkroppen.

22. Den första av dessa egenskaper består i att, om någon av dessa delar är avskild och borttagen, så oavsett hur avlägsen den plats är dit man tar den, etableras en mycket subtil förbindelse mellan densamma och den koncentration från vilken den härrör.

23. Den andra: när man tränger in i en annan persons blodomlopp ─som i det konkreta fallet av en blodtransfusion─, blir donatorns och mottagarens astralkropp på ett magiskt sätt sammankopplade genom blodets förbindelse.

24. Detta innebär att om den avlidne Invigde i sin astralkropp bär på blodet från någon lärjunge, om han i sina sideriska vener skulle bära på några partiklar av hans HANBLEDZOIN, skulle han efter döden kunna materialisera sig för att fortsätta att instruera honom…

25. Enbart blandningen av blod räcker emellertid inte, det krävs en viss mycket speciell liturgi för att Varats HANBLEDZOIN mellan Mästare och lärjunge blandar sig…

26. Partiklarna av HANBLEDZOIN finns, onekligen, i själva blodomloppet.

27. Vi avslutar denna artikel med att eftertryckligen säga att, på grund av den stora KOSMISKA GEMENSAMMA TROGO AUTOEGOKRATISKA processen, bör den Adept som har materialiserat Astralkroppen efter döden och med något bestämt syfte, ofrånkomligen, efter ett år, återvända till Sakramentens Sfär…

Samael Aun Weor

Tillåt mig nu, uppskattade läsare, att skänka er några fraser för reflektion:

«Du bör endast ha förkärlek till det som händer dig och kommer avsedd till dig från försynen, för vad skulle vara mer passande för dig?».

Marcus Aurelius

«Vad himlen har beordrat ska hända kan varken mänsklig ihärdighet eller visdom förhindra».

Cervantes

«Försynen tycker om att bli frestad. Detta är hemligheten hos den människa som segrar».

Bernard Shaw

«Människan rör på sig, Gud vägleder henne».

Fenelón

«Gud är Sanningen och det är vår sak att upptäcka den».

Juan de Muller

Broderligt

Kwen Khan Khu