Kosmiska farkoster och flygande tefat.

Kosmiska farkoster och flygande tefat. 1574 885 V.M. Samael Aun Weor
Kosmiska farkoster och flygande tefat.

Få gånger har man givit mänskligheten ett verk där man på djupet förklarar vad som är sant och falsk beträffande de så kallade ”Flygande Tefaten”. Med detta verk, avslöjar det Samaelianska Gnosis på ett enkelt och okomplicerat sätt vilka dessa varelser är som rör sig i den interstellära rymden, utmanande alla lagar av den tredimensionella fysiken, och vilka de dolda avsikterna är som får dessa mänskligheter att besöka vår hemvist kallad Jorden.