Lux in tenebris lucet - V.M. Kwen Khan Khu

Lux in tenebris lucet

Lux in tenebris lucet 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mycket kära läsare:

Eftersom det på den väg som vi måste passera igenom-den Hermetiska Vägen- blir det oumbärligt med en högre hjälp än vårt mentala sinne, något transcendentalt och evigt, som STELLA MARIS är, vår dyrkansvärda Moder Kundalini, förmedlar jag till er denna artikel som vår välsignade Patriark Samael Aun Weor riktade till de gnostiska studenterna år 1975 genom tidskriften ABRAXAS. Den bär titeln:

LUX IN TENEBRIS LUCET

Av: V.M. Samael Aun Weor

1. Från det spermatiska och dunkla Kaos som vi bär i våra könsorgan uppstår Ljuset, och detta lyser nu i mörkret som en stjärna med sex strålar i natthimlen.

2. Genom arbetet i den Hermetiska Konsten blir det som tidigare var diffust i det primära ämnet, uppenbart.

3. Stella Maris, Kvicksilvret, den Heliga Spermans Metalliska Själ i form av vitt och lysande vatten som Alkemisterna kallar ”HIMLAKROPP”.

4. Astral signatur för ENS-SEMINIS som avslöjar av det preparerade Kvicksilvret; stjärnan i Norr som vägleder navigatörerna på den mörka oceanen.

5. Jungfrun Moder KUNDALINI som symboliseras av denna stjärna av linjer som korsar varandra vilken utgör Salomos Sigill.

6. Jungfrun från Havet utan vars hjälp, som alltid är läglig, skulle Hierofanten Moses inte ha kunnat räddas från vattnen.

7. Den lysande stjärnans kvicksilvernatur är odiskutabel, obestridlig. Många visa har lidit skeppsbrott på livets och dödens stormiga ocean för att inte ha haft denna HIMLAKROPP som vägledning.

8. Den otacksamme son som glömmer sin egen individuella Gudomliga Moder, eftersom var och en har sin egen, misslyckas oundvikligen.

9. Denna Stjärna ledde de vise männen till födelsen av Guds son, och densamma måste leda våra steg.

10. Solve et Coagula, ””upplös och koagulera”” är den levande grunden till det Stora Verket. Vi behöver upplösa ”det Torra Kvicksilvret” och det ”Arsenikhaltiga Svavlet” och koagulera det levande Kvicksilvret och det rena Svavlet.

11. Det Torra Kvicksilvret består av alla dessa Psykologiska Aggregat som tillsammans utgör det kära Egot hos belästa ignoranter.

12. Det Arsenikhaltiga Svavlet är den djuriska elden riktad neråt, ”människans atomiska helveten”.

14. ”KALKIANSKA” personer i dessa tider av KALI-YUGA tror att de besitter de Astrala, Mentala och Kausala Kropparna.

15. Dessa ”viktigpettrar” är inte bara ovetande utan de är dessutom ovetande om att de är ovetande. De vill inte inse att de endast är miserabla spöken klädda i Fysisk Kropp.

16. Detta som fortsätter efter döden är det Torra Kvicksilvret och det Arsenikhaltiga Svavlet.

17. Vi överdriver inte på något sätt när vi påstår att detta som fortsätter bortom denna värld efter det att den Köttsliga Kroppen har dött endast är en mängd Djävlar, Psykiska Aggregat, omänskliga Jag eller bestialiska former i vilka Essensen befinner sig instängd.

18. De som aldrig någonsin har observerat sig själva, de som har självobservationens sinne avtrubbat, tänker det bästa om sig själva, de anar inte ens att det Torra Kvicksilvret och det Arsenikhaltiga Svavlet existerar inom dem.

19. Dessa oanständiga personer dyrkar det älskade Egot, de är övertygade om att de evolutionerar och perfektioneras, de bekymrar sig inte om att förinta det eller utplåna det, de har aldrig vetat om att det så hyllade Egot är en summa av JAG eller Demoner, Torrt Kvicksilver, infrahumana defekter.

20. Om folk verkligen skulle älska sin Stella Maris, om de skulle ta henne som vägledare, skulle Hon hjälpa dem i det Stora Verket. Hon skulle från deras natur eliminera det Torra Kvicksilvret och det Arsenikhaltiga Svavlet.

21. Att skapa de suprasensibla kroppar som de ”KALKIANSKA” personligheterna tror att de redan har är endast möjligt genom att få det levande Kvicksilvret att kristalliseras genom Svavlet eller den Heliga Elden och under förutsättningen att de radikalt eliminerar det Torra Kvicksilvret och det Arsenikhaltiga Svavlet.

22. De som inte går vidare med att upplösa och koagulera i enlighet med den Hermetiska Konstens regler, förvandlas till HANASMUSSEN med ett dubbelt gravitationscentrum, till fruktansvärt illasinnade Demoner».

SLUTSATS: Efter att ha läst denna underbara artikel som kommit från pennan tillhörande Vattumannens Avatar, frågade jag mig då: hur många kollegor, manliga eller kvinnliga, har verkligen förstått det? Hur många kollegor, manliga eller kvinnliga gör samlaget till något sublimt? Hur många åkallar mitt under ARCANUM A.Z.F. den Gudomliga Frun och ber henne att hon hjälper dem att DÖ i ett eller annat aggregat som de har upptäckt och som de har förstått? Gåtor, gåtor, gåtor! Men, nu förstår man varför Arcanum A.Z.F. är en kniv som kan vändas emot oss själva om vi inte riktar Eros eld mot den hemliga fienden: JAGET.

Här är nu några fraser att reflektera över:

«Det är bättre att det gör ont i kroppen, inte i själen; orsaken bör vara av stort beskydd, stor säkerhet».

Shakespeare

«Smärtan är som molnen: när vi befinner oss i dem ser vi bara det gråa, ledsamma och tragiska; men när det avlägsnar sig och solen förgyller minnet då är det ära, förvandling och storhet ».

Amado Nervo

«Lyckligt folk känner inte till mycket om livet; smärtan är människornas stora lärare ».

Anatole France

«Smärtan får människorna att återgå till barnstadiet».

Quevedo

«Smärtan har en stor fostrande kraft; den gör oss bättre, mer barmhärtiga, den vänder oss mot oss själva, den övertygar oss om att livet inte är en lek utan en plikt».

César Cantú

NVNC SCIO VERE.

─‘Nu vet jag verkligen’─.

KWEN KHAN KHU