Återvändandet av Buddha-Maitreya

Återvändandet av Buddha-Maitreya 1570 883 Gregorio Urcola
Det står skrivet att i tiderna för gudinnan Kali, när folk har glömt sina själar – ord från den Vördnadsvärde Melkisedek-, kommer Vishnu att ta en kropp för att ge folk den sista möjligheten… read more