Gnosis: mysterier och uppenbarelser

Gnosis: mysterier och uppenbarelser 1695 953 V.M. Kwen Khan Khu
Gnosis: mysterier och uppenbarelser

Författaren till denna avhandling erbjuder oss några träffsäkra svar på alla dessa gåtor som konstant hänger över oss beträffande olika fenomen som omger vår natur, skapelsen i allmänhet och människan själv som huvudrollsinnehavare i historien under århundraden. Detta gnostiska verk är därför ytterligare en länk i denna eviga högre kunskap som höjer oss som söker efter den, över den ovisshet som plågar och förtär Själarna, under det att vi förverkligar vår färd genom denna långa labyrint som vi kallar existens.