Gnostisk Katekes

Gnostisk Katekes 1572 884 V.M. Samael Aun Weor
Gnostisk Katekes

En grundläggande bok för de som börjar utforska den gnostiska läran, formulerad av frågor och svar vilka, med korta och tydliga fraser, förklarar de väsentliga koncepten i Gnosis och allt som har att göra med sökandet efter Sanningen.