Återvändandet av Buddha-Maitreya

Återvändandet av Buddha-Maitreya 1570 883 Gregorio Urcola
Återvändandet av Buddha-Maitreya

Det står skrivet att i tiderna för gudinnan Kali, när folk har glömt sina själar – ord från den Vördnadsvärde Melkisedek-, kommer Vishnu att ta en kropp för att ge folk den sista möjligheten att bli räddade. Och det står skrivet i alla forntida traditioner, från den hebreiska världen till den aztekiska, etc. Det var i rätt tid som Herr Gregorio Urcola fattade pennan för att förtydliga dessa frågor och utpeka den man som påtagit sig en så storslagen uppgift – V.M. Samael Aun Weor-, och lyckas på så sätt visa folk det så apokalyptiska moment som håller på att uppstå på planeten Jorden och vägen att följa för de som själva väljer att bli räddade genom sina egna verk.