Min återkomst till Tibet

Min återkomst till Tibet 1586 892 V.M. Samael Aun Weor
Min återkomst till Tibet

Ett mästarverk som verkligen belyser de mysterier som omger detta som vi kallar Livet, och dess motsats, Döden. Ett verk där vi dessutom förflyttas till de outsägliga Mysterieskolorna i det forntida Tibet och det tusenåriga Egypten, för att bekanta oss med detaljerna i de invigande prövningar som vi nu måste uppleva långt från dessa ålderdomliga murar om vi vill lära känna Faderns rike.