Varför är det viktigt att alltid säga sanningen - V.M. Kwen Khan Khu

Varför är det viktigt att alltid säga sanningen

Varför är det viktigt att alltid säga sanningen 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Uppskattade läsare:

Jag vill förmedla några rader till er beträffande ett doktrinärt tema som jag anser är relavant, betydelsefullt och transcendentalt; jag syftar på:

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT ALLTID SÄGA SANNINGEN OCH, OM DET ÄR NÖDVÄNDIGT, DÖ FÖR DEN?

Om vi studerar våra läror på djupet finner vi många påståenden i dessa beträffande betydelsen av att alltid närma oss SANNINGEN. Teologiskt, är SANNINGEN i sig självt Gud och, genom slutledning, kan vi försäkra att SANNINGEN ÄR SJÄLVA VARAT.

När den Store Kabiren från Galileen -V.M. Aberamentho- vandrade omkring i sina predikningar sade han «Jag är vägen, sanningen och livet»… I dessa stunder refererade han till den Kosmiska Kristus. Uppenbarligen var hans uppoffring i hans via crucis förskräckligt brutal, och genom den visade han alla att för att inkarnera SANNINGEN -det vill säga VARAT- behöver vi följa den kristliga vägen med alla dess konsekvenser, som vår älskade Patriark Samael Aun Weor, mycket väl har förklarat, kosta vad det kosta vill…

Vår Avatar har sagt till oss vid upprepade tillfällen att de som vänjer sig vid att ljuga under sin existens kommer, när de avlider och återvänder till denna tårarnas dal, erhålla en deformerad fysisk vehikel som kommer att följa dem i denna andra existens fram till tidpunkten för deras död. Och när vi analyserar detta finner vi, mycket riktigt att VARAT, som är sanningen, är den del av Skaparens skönhet, och om vi konstant faller för lögner av olika slag förbryter vi oss på ett direkt sätt mot vår Fader som är i det fördolda och, således, avlägsnar vi oss mer och mer från hans rike, som är fyllt av skönhet.

Det är märkligt att de så kallade förlorade själarna, i berättelser, krönikor, mytologier och legender, alltid visas som monstruösa varelse, just precis för att de aldrig älskade SANNINGEN, de höll aldrig fast vid sanningen och konsekvensen är att det förräderi som vi gör mot VARAT betalar vi mycket dyrt, bland annat med vår egen fulhet.

Nazaréen själv påpekade för sina apostlar: «Sök sanningen och den kommer att göra er fria»…, och med dessa ord upprepade han för oss: sök VARAT och Han själv kommer att göra er fria från Samsaras Hjul och från alla de lidanden som förslavar oss genom att vi är bundna till existensen. Och den Store Mästaren tillade: «Sök Guds Rike och dess rättfärdighet och allt det övriga kommer som ett tillägg», för VARAT innehåller allt, kan allt…, och han är kapabel att ta oss ur alla svårigheter även om det förefaller oss vara omöjligt när vi genomlever dem.

Men, vi måste fastställa på dessa sidor att ingen bör ta åt sig äran av att vara en bärare av SANNINGEN, och det var därför som när man frågade Buddha: «Är du sanningen?», svarade han med en lång tystnad. På samma sätt, när Pilatus frågade Nazaréen: «Är du sanningen?», uttryckte han inför härskaren över Galileen: «Du har sagt det!»; med detta ville han, följaktligen, göra klart att det var Pilatus som sa detta, men inte han…

Sanningen, som är djup, riktig, rättfärdig och svår att uppfatta är, utan tvekan, många gånger BITTER SOM GALLA, och för att vi ska kunna smälta den behöver vi eviga värden som hjälper oss att förstå den i dess totalitet. Det är här som vår inre Kristus ingriper, eftersom Han, som är en kopia av den Kosmiska Kristus arketyp, kommer att kämpa med alla sina krafter för att i vårt inre etablera ett verkligt SANNINGENS RIKE, VARATS RIKE, även om detta arbete innebär att kämpa oupphörligen mot våra tiotusen psykologiska aggregat och Han blir tvungen att , i våra själsliga djup, leva samma drama som V.M. Aberamentho representerade för 2021 år sedan på biblisk mark.

Beträffande SANNINGEN och dess antites LÖGNEN har det skrivits många saker. En av dessa syftar på ett möte mellan båda polariteterna, och när sanningen var oaktsam, stal lögnen hennes kläder och visade sig inför världen som om hon vore Sanningen. Sedan dess säger man att sanningen är svår att känna igen, eftersom lögnen försöker imitera den…

I en annan berättelse säger man till oss att Gud vid ett tillfälle sände människorna den NAKNA SANNINGEN, men när hon kom ner från höjderna och folkmassorna såg henne sade de: ​​​​​​​​​«Hon kan inte vara sanningen, för hon har inga kläder på sig», av detta skäl sände de mörka makterna en kvinna som var vackert klädd , vilken accepterades av folkmassorna. Detta gav upphov till ordspråket som säger till oss: ​​​​«Den transparenta, kristallklara och nakna sanningen tycker människan inte om eftersom hon inte har krafter att motstå den»…, gåtor, gåtor, gåtor…!

Och vad är det som händer med oss i dessa dagar som vi lever i? Helt enkelt att vi är fångade i LÖGNENS nät och vad som är än värre är att vi har vant oss vid att acceptera LÖGNEN eftersom våra aggregat tycker bättre om att leva i fantasier än att närma sig, eller att vi närmar oss, Sanningens Rike. Låt oss se, som exempel: har man möjligtvis sagt sanningen till mänskligheten beträffande det coronavirus som vi drabbats av? Vi vet alla att det inte är så. Även om man har sagt till mänskligheten att för att inte förorena vår luft skulle vi kunna göra fordon som drivs av vatten, vilket har varit vårt svar? Följaktligen att det inte är möjligt, därför är det bättre att vi fortsätter att göra bilar som drivs av bränslen som förorenar atmosfären… Många vetenskapsmän har visat att cancer kan botas och, trots detta, tror vi på det? Svar: NEJ! Och under tiden fortsätter man att tortera oss med kemoterapi och med strålning som endast är lindrande men med tiden orsakar det vår död. Det har varit tusentals iakttagelser av UFO på himlen i olika länder runt om i vår värld. Vad säger man till mänskligheten? Svar: att det helt enkelt är metereologiska ballonger, solreflexer, folks hallucinationer, kometrester, etc., etc., etc. Och allt detta för att förneka existensen av andra mänskligheter som är mer avancerade än vi är. Så här skulle vi kunna fortsätta att räkna upp en rad LÖGNER utan slut som håller denna mänsklighet fångade i FALSKHETENS machiavelliska nät. Utan att gå så långt har gnostiker, varnade av vår V.M. Samael Aun Weor, blivit informerade om närmandet av en gigantisk värld, sju gånger större än Jupiter – jätten i vårt Solsystem-, och att denna värld skulle komma att orsaka en ändring av vår Jordaxel och att vi då kommer att närvara vid utplånandet av vår Ariska ras, bland vulkaner, översvämningar, orkaner, cykloner, jordbävningar, etc.; och trots detta, samtidigt som vi ser vad som händer i vår omgivning, vad har världens regeringschefer gjort? Svar: de har sagt att de, förmodligen, vid år 2030 kommer att försöka bromsa föroreningarna i världen som, enligt dem, orsakats av utsläpp av CO2 i jordatmosfären. Vid den tidpunkten kommer förmodligen vår planet redan ha förvandlats till något obeboeligt.

Inom mystikens område, mycket kära läsare, grundar sig transcendensen av den ceremoni som vi kallar PRATIMOKSHA, och som vi praktiserar i våra hermetiska kammare, just precis på det faktum att vi i denna offentligt konfronterar ICKE VARAT, JAGET, MIG SJÄLV, och vi klär av det genom att berätta SANNININGEN för alla de som är närvarande beträffande våra allvarliga gärningar som vi har begått under vår existens. Detta får vårt djuriska Ego att blekna, det tar kraft ifrån det och sedan förintas det i vår metafysiska anatomi av vår Gudomliga Moder, vår individuella Stella Maris. På detta sätt närmar vi oss vår Inre Realitet, vår Sanning, med andra ord, VÅRT DJUPA INRE VARA, om vi en dag vill bli SJÄLVFÖRVERKLIGADE.

Genom alla dessa reflektioner, lysande läsare, blir det tydligt att den mänskliga avkomman lider av en skrämmande blindhet, en fysisk och själslig närsynthet som inte ens tillåter henne att föreställa sig den realitet som vi har förvandlats till, det vill säga, till en misslyckad ras.

Tillåt mig nu erbjuda er några fraser för er reflektion:

«Bägare av rikedom är sanningen».

Sokrates

«Av två saker som är oss kära, vänskapen och sanningen, är det en helig plikt att ge företräde åt sanningen».

Aristoteles

«Människan lever inte av bröd, utan av sanning».

Euripides

«För den vise är ingen sanning bitter».

Maurice Maeterlinck

«Varje sanning som framträder på jorden är förseglad med blodet från en martyr eller från en profet».

Lamartine

VERITAS VINCIT.

─‘Sanningen segrar alltid’─.

KWEN KHAN KHU