Rosenkorsemblem av Daniel Cramer – avslöjade –

Rosenkorsemblem av Daniel Cramer – avslöjade – 1581 889 V.M. Kwen Khan Khu
Rosenkorsemblem av Daniel Cramer - avslöjade -

Vi presenterar för läsaren en ny utgåva av V.M. Kwen Khan Khu, vilken bär titeln Rosenkorsemblem av Daniel Cramer – avslöjade-. Ett nytt mästerverk som, som sådant, endast skulle kunna förverkligas av en människa med ett vaket Medvetande, för att utforska de mysterier som de medeltida alkemisterna publicerade och gömde jämt fördelade i sina gravyrer, så att den som har förstånd förstår.

I detta finner vi en logisk, esoterisk, vetenskaplig och praktisk förklaring, beträffande varför och för vad dessa underliga publikationer gjordes, vilka dessa Invigda lämnat efter sig, deras innebörd och en verklig encyklopedi av visdom beträffande Varats transcendentala angelägenheter bortom varandet. Vi uppmuntrar alla som är intresserade att ta en titt på dessa rader fyllda av ljus till näring för själen hos den som öppnar sitt hjärta för de underbara postulat som man kommer att finna i dessa.