Det mysterium som omger kvinnan - V.M. Kwen Khan Khu

Det mysterium som omger kvinnan

Det mysterium som omger kvinnan 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mycket kära läsare:

Jag blir rörd när jag förmedlar några rader till er för att försöka klargöra:

DET MYSTERIUM SOM OMGER KVINNAN

Skapelsens största mysterium. Dotter till separationen av den androgynism som inträffade i Lemurien. Gud ville att du blev ägarinnan till egenskapen att ALSTRA, medan man beviljade mannen denna andra av att BEFRUKTA. En trogen avspegling har du varit av henne som var din ursprungliga moder, kallad PRAKRITI av indierna och NUT av egyptierna.

Du har alltid varit vårt första hem, för i din livmoder tillverkade du oss och gav oss form för att sedan ge oss näring genom dina heliga bröst…

Du är del av Moder Natur och därför har hon skänkt dig många av hennes förtrollningar. Din milda och utsökta röst såsom fåglarnas sång. Din hud är oskuldsfull och mild såsom blommorna i skogen. Du är försedd med de hormoner som kvalificerar dig till att KUNNA ÄLSKA bortom det som män uppfattar som KÄRLEK.

Du är och du fortsätter att vara det mottagande elementet hos den mänskliga rasen. Detta förlänar dig speciella förmågor som tillåter dig att förutse framtida händelser och finna lösningar på många invecklade labyrinter. På ett medfött sätt, skänkte den KOSMISKA MODERN dig en skatt: INTUITIONEN, inte bara till ditt försvar, utan för att vårda alla de som är dina som är beroende av dig.

Du har den dubbla gåvan som tillåter dig att förföra för att skapa och KÄRLEK för att generera och bevara det skapade. När du så vill är du försedd med den egenskap som gör dig mystisk och med detta närmar du dig dina egna andliga ursprung. Om du odlar vissa speciella egenskaper – försakelse, dygdighet, hermetism, förståelse, ödmjukhet, kyskhet och trohet- kommer du slutligen att koagulera krafterna från Gud Moder inom dig.

Historiens gång och spridandet av Egot har rubbat din uppgift och ditt sanna anseende. Pseudo-mannen, skild från sitt INRE VARA, har gjort dig till ett missöde och har förvandlat dig till den grekiska MEDUSA för att vilja tillfredsställa sin bestialiska hunger. Din värdighet har blivit förtrampad framför allt i den nuvarande Kali Yuga, under vilken man har velat ta ifrån dig dina eviga värden och reducera dig till enbart ett njutningsinstrument. Man har försökt förvandla dig till en uppochnedvänd stjärna så att, just precis pseudo-männen inte känner igen representationen av Guds storhet i dig iklädd kärleken.

De sanna männen med själ – poeter, konstnärer, transcendentala musiker, filosofer, mystiker, etc., etc.- har i dig kunnat se manifestationen av GUD i hans barmhärtiga aspekt, förtjusande mystisk och djup, och de har skänkt oss sina insikter genom målningar, poesier, operor, symfonier, skulpturer och extraordinära berättelser som berör vår själ.

Alla Gudar från alla mytologier föds från ditt sköte. Till och med själva Zeus kunde inte motstå dina förtrollningar och tyckte alltid om att i dig alstra stammen av dessa som formade den GREKISKA, EGYPTISKA ELLER ROMERSKA PANTEONEN.

När vi är barn känner vi oss beskyddade av din ömhet och av din oupphörliga omsorg, och när vi åldras är vi fyllda av outsägliga minnen av allt detta som ödet ville skänka oss genom dig. Själva din natur tillåter dig att äga en skatt som vi kallar TÅLAMOD, med vilken du vid tusentals tillfällen har uthärdat den tunga familjebelastningen, många gånger genom att i utbyte ta emot konsekvenserna av OTACKSAMHET OCH FÖRAKT från din egen make eller från dina egna barn.

Du är redan en prydnad, den mest tilltalande, i ett hem vilket som helst. Du är, har varit och kommer att vara vägen tillbaka till det förlorade paradiset, eftersom du fortsätter att vara den hemliga nyckeln för att öppna alla dörrar, till HIMLEN eller till AVGRUNDEN.

Var hälsad Nut, himlarnas ljus!

Var hälsad, du, ursprungliga och atomiska Prakriti!

Var hälsad, välsignade Stella Maris, vår själs frälsare!

Var hälsad, O, ISIS, beskyddare av eldens barn!

Var hälsad, Minerva, jag prisar din eviga visdom!

Var hälsad, Atena, helgedomarnas väktare!

Var hälsad, Hekate, Proserpina, enastående såsom Moder Död!

Var hälsad, du, ägarinna till palatset med de genomskinliga väggarna!

Var hälsad, Devi-Kundalini, den osläckbara eldens drottning!

Vi ytterst få som förstår din storhet och din prakt

kommer aldrig att glömma dig och vill aldrig

vända oss bort från din oändliga nåd!

Oremus…..

Tillåt mig nu skänka er några fraser som är förbundna med denna heliga tematik:

«Vi föraktar den vars själ inte når längre än en fågels flykt». Shakespeare

«Gemena andar har inget öde ». Platon

«Det är i själva verket inte lätt att vara någon, förutom att vara gemen ». Bernard Shaw

«Den illasinnade gemenheten lever och härskar bland skurkar ». Gracián

«Vad är gemenhet? Egoismens diktatur, tjänare av rutinen och likgiltigheten inför stora ting ». Francisco Giner de los Ríos

«Kvinnan är Skaparens vackraste tanke i mänsklig skepnad Döden vandrar». Samael Aun Weor

CITO MORS RUIT.
─‘Döden vandrar skyndsamt ─.
KWEN KHAN KHU