Viktiga beaktanden som angår alla - V.M. Kwen Khan Khu

Viktiga beaktanden som angår alla

Viktiga beaktanden som angår alla 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Uppskattade läsare:

Jag vänder mig till er för att förmedla några ord till er.

Alltsedan Vattumannens Avatar, V.M. Samael Aun Weor, började att skapa den Internationella Gnostiska Rörelsen omkring år 1950, betonade han alltid att vår ariska ras hade misslyckats att endast EN INRE REVOLUTION skulle vara kapabel att rädda den drunknande även om det bara vore hans hatt.

Han talade till oss om de händelser som närmar sig för det mänskliga släktet, han avslöjade Apokalypsen i sitt verk VATTUMANNENS BUDSKAP, han varnade oss för närvaron av en kolossal planetär jätte som kallas HERCOLOBUS och de rubbningar som den skulle komma att framkalla i vår värld: översvämningar, jordbävningar, havsskalv, tyfoner, cykloner, orkaner, vulkanutbrott, etc., etc., etc., och dessutom profeterade han ett Tredje Världskrig som skulle få Öst och Väst i vår värld att konfronteras med varandra.

Trots allt detta har folk till och med skrattat åt dessa påståenden och de betecknade dem som FANTASIFULLA och SEKTERISTISKA. Man kom till och med att förfölja Gnosis i flera länder, bland annat i Spanien…

Även folk som anammade Gnosis har, fram till idag, tyckt att många av dessa påståenden från vår Patriark var på fel plats och de tror inte att något av detta kommer att inträffa. Inte desto mindre har naturen själv visat skeptikerna att NÅGOT MYCKET ALLVARLIGT HÅLLER PÅ ATT INTRÄFFA, eftersom vår värld, praktiskt taget håller på att falla sönder överallt.

Det finns inte någon plats på vår planet som inte befinner sig i en ekonomisk och geologisk kris. Varje dag visar kärnvapenmakterna i vår makabra pseudo- civilisation sina tänder, och visar upp vapen inför varandra, hotande varandra, etc., etc., etc.

Men, allt detta varnade man de gnostiska studenterna för MED STORT EFTERTRYCK år efter år. I alla gnostiska kongresser som genomförts i Gnosticismens historia har vi alltid betonat det TRÄNGANDE BEHOVET AV VÅR INRE REVOLUTION och de förutnämnda TRE FAKTORERNA som integrerar denna.

Men vad har de som studerar Gnosis gjort och, mer bestämt, de män och kvinnor som sprider gnosis? SVAR: Läst vår Avatars böcker till hälften, lyssnat till inspelningarna av Mästare Samaels föredrag och sedan glömt dem, deltagit i våra kongresser för att söka efter en partner, inte för att fördjupa oss i vår lära, göra pseudo-missioner dit de har blivit sända som alltid slutar med att de bråkar med sin manliga eller kvinnliga kollega, etc., etc., etc.

Nu när åren har gått och de förutsagda händelser börjar att visa sig i de fyra väderstrecken, då säger man att våra manliga och kvinnliga spridare är nedstämda, att de har hemfallit åt defaitism, att de inte längre har lust att kämpa, att de känner en skrämmande tomhet och inte vet vad de ska göra…

Kan det vara möjligt?

Och varför vänjer sig inte våra spridare vid EN DAGLIG MEDITATION, INÅTVÄNDHET, REFLEKTIONEN BETRÄFFANDE SINA PSYKOLOGISKA AGGREGAT, SUBLIMERINGEN AV SIN ALKEMI, vid att konfronteras med sina uppdrag med mod och kärlek till sitt Sanna VARA, vid att göra sina dagliga praktiker som hjälper oss att väcka vårt psyke, etc., etc., etc.? Vad har vi gjort under alla förlorade år…?

I djupet av varje mänsklig varelse, vare sig vi tycker om det eller ej, finns det FRUKTANSVÄRDA AGGREGAT AV SKEPTICISM som tycker om att ifrågasätta allt som har att göra med det gudomliga. Detta är en anomali som är närvarande i varje humanoid som befolkar Jorden.

Det finns ett ordspråk som lyder: Det finns ingen sämre blind än den som inte vill se eller sämre döv än den som inte vill lyssna! Detta är den sorgliga realitet som vi konfronteras med.

Alla dessa kollegor som är spridare, män och kvinnor. DE VILL INTE ACCEPTERA att allt eftersom vi vänder oss inåt och försöker få kontakt med vår inre verklighet, börjar vår gudomliga Monad att också vilja närma sig oss. Och ju mer ansträngningar vi gör för att närma oss HONOM, desto mer kommer vårt SANNA VARA att göra för att få grepp om våra liv. DETTA ÄR EN LAG som sätter igång när vi aktiverar INTERNALISERINGEN, varken mer eller mindre, oavsett om ni tror oss eller ej…

Vad beträffar DEN INRE DÖDEN händer lite samma sak. Det finns fortfarande många manliga och kvinnliga kollegor som INTE FÖRSTÅR DET. De tror att detta med att DÖ är en fråga om ord eller poser. Nej. Döden av MIG SJÄLV måste processas varje dag, i varje ögonblick av vår existens, eftersom praktiskt taget allt som vi tänker, känner, gör eller säger endast är EGO, EGO. EGO OCH MER EGO, är det uppfattat?

Det är uppenbart att åren går och vi kanske dör och det skulle vara väldigt sorgligt att vi till de dödas region bara har med oss koncept, koncept och ännu fler gnostiska koncept… men Medvetandet kommer att fortsätta att sova som när vi var levande och där kommer vi endast att vara spöken som irrar omkring i den lägre astrala REGIONEN -det vill säga LIMBO-, i väntan på att vi återlämnas till denna tårarnas dal i händelse av att vi ännu har något av de 108 existenserna kvar som vi tilldelats. Ett skrämmande panorama…

Inför allt detta blir dessa ord levande som säger:«Guds rike intas genom anfall och endast de modiga har intagit det!!». Eller det här andra: «Var trogna intill döden och jag kommer att ge er segerns krona!».

Kära läsare, INGEN KAN BESEGRA ENTROPIN GENOM ATT ENBART TÄNKA PÅ DEN, NEJ. FÖR ATT BESEGRA DEN ÄR DET OUMBÄRLIGT ATT MAXIMALT DRA NYTTA AV DE DAGLIGA SVÅRIGHETERNA I VÅR EXISTENS, FÖRVANDLA DEM, REFLEKTERA ÖVER DEM OCH BE TILL GUD MODER ATT HON AVLÄGSNAR DET FRÅN OSS. Det finns inget annat sätt! Det är nödvändigt att förstå detta mycket djupt.

Med förhoppningen om att mina ord inte klingar för döva öron, lämnar jag några fraser till er att reflektera över:

«Halsstarrigheten är alltid dum och skyldig». Saavedra Fajardo

«Halsstarrigheten är, tveklöst, ett mycket allvarligt fel, eftersom det leder oss till att avvisa andra råd genom att klamra oss fast vi våra utlåtanden och resolutioner mot försiktighetens och rättfärdighetens överväganden. Den måste vi akta oss för eftersom den med sin rot i högmodet lätt utvecklar sig». Balmes

«Bli inte besvärade av småsaker eller av vanliga eller ofrånkomliga händelser». Franklin

«Uthålligheten är den dygd genom vilken alla de andra dygderna ger sin frukt». A. Graf

«Uthålligheten ligger inte i att börja utan i att framhärda». Leonardo Da Vinci

TEMPORA MUTANTUR.
─‘Tiderna håller på att förändras─.
KWEN KHAN KHU