Drömmarnas gåtor

Drömmarnas gåtor 1583 890 V.M. Kwen Khan Khu
Drömmarnas gåtor

“En dröm utan tydning är som ett oöppnat brev”. Mängder av information har publicerats beträffande drömsymboliken, tusentals brev har skrivits och, inte desto mindre, finns det inte ens en skugga av kabbalistisk visdom i dessa, vilka, som det står skrivet, är nyckeln till att reda ut de budskap som vi tar emot i våra drömmar. Med denna bok, förfogar läsaren över denna nyckel och kommer att kunna tyda och förstå sina drömupplevelser för att dra nytta av dessa i sitt fysiska liv och i sitt inre liv, dessutom på ett enkelt och snabbt sätt genom ett tydligt och ordnat avslöjande av de symboler som framträder i drömmarnas värld.